Velg Abloom som valgfag på ungdomsskolen


change-717488_1920.jpg

Vi har allerede flere engasjerte elever som har gjort en god jobb hos oss.

Abloom er en ideell og frivillig organisasjon i Oslo Som hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse.

i 2018 bestemte vi oss for å promotere Abloom som valgfag på ungdomsskoler. På den måten kan din skole/klasse velge Abloom som valgfag.

Valgfaget “Innsats for andre”

  • Inspirere de unge

  • Lære om inkludering av alle i samfunnet uansett bakgrunn

Praktisk info

  • Bli en del av et team som planlegger, gjennomfører og evaluerer Abloom filmfestival, Mini Abloom og andre spennende prosjekter og aktiviteter.

  • Gjøre en innsats for en gruppe i Norge som ellers får lite oppmerksomhet: minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelse, og deres pårørende.

  • Lære hvordan en ideell organisasjon styres og fra innsiden.

Send en epost til [email protected]