Ablooms filmfestival

Tema: Traume hvem bryr seg? « med pårørende i fokus» søsken perspektiv.

2022

ABLOOM FAGKONFERANSE
INTERNASJONAL MOTTAKELSE
OM FILMFESTIVALEN

Velkommen til den ellevte Abloom filmfestival –  fra 20. november til 26. november 2022. Husk at uke 47 også er Awareness Week – en stor informasjonskampanje for å gjøre folk mer opplyst om situasjonen til barn og unge som lever med funksjonsnedsettelse. 

 

I løpet av livet opplever pårørende trauma (den kompliserte sorgen). De skammer seg veldig for hva de har opplevd, og trenger støtte og forståelse.  Hvordan kan pårørende bygge ned disse følelsene? 

 

Årets tema: “Traume, hvem bryr seg? Med pårørende i fokus, et søskenperspektiv.”Når barn er pårørende er de ekstra utsatt.  Foreldrene etterspør også råd om hvordan inkludere søsken som pårørende og hvordan hjelpe dem til å håndtere sine opplevelser. 

Søsken som har familiemedlemmer med funksjonsnedsettelse har behov for delaktighet, fellesskap, informasjon og god kommunikasjon.  Hvordan snakke åpent om situasjonen og finne en god balanse i forholdet mellom ansvar og frihet?  Hvordan kan samfunnet skjerme pårørende barn og unge fra traumatiske situasjoner?  Hvor kan pårørende som har opplevd traumer søke råd og støtte?  Får de pårørende hjelp tidlig nok? 

I 2012 inntok Abloom filmfestival for første gang norske kinoer i Oslo. For å feire at det er den tiende AFF inviterer vi til en fantastisk fest, mye moro og gode kulturopplevelser – for alle!

Dato, sted og tid: 20. november 2022, Aktivitetshuset K1 på Tøyen, 11:30 – 17:30

Hva skjer: Barneaktiviteter,  film og underholdning 

Hvem kan delta? Alle kan delta! Vi gir gratis inngang til barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen.

Dato, sted og tid

Filmens hus, 09:30 – 12:30, 21. november 2022

 

Hva skjer: Film og underholdning

Hvem kan delta? Barnehager

Dato, sted og tid: 22. november 2022, Filmens hus, 17:00 – 20:45

Hva skjer: Mottakelse, mingling, filmvisning, panel. Vårt diskusjonspanel består av kompetente fagfolk og samfunnsaktører.

Hvem kan delta: fagfolk, diplomater, filmskapere, filmskoleelever og andre interesserte.

Abloom samarbeider med en rekke ambassader og Norsk filminstitutt om dette arrangementet. 

Dato, sted og tid: 24. november 2022, Saga Kino, 09:00 – 14:25

Hva skjer: Sang, musikk, og stilig program.  I tillegg blir det de vanlige delene av fagkonferansen: Foredrag, debattinnlegg, underholdning og filmvisninger. Som alltid er det erfaringsutveksling (stands) og varm mat i lunsjen.

Hvem kan delta: Alle interesserte. Men meld deg på tidlig, for vi har kun 500 plasser.

Dato, sted og tid: 25.november 2022, Filmens hus, 09:00 – 16:15

Hva skjer: Filmvisning og konkurranser.

Hvem kan delta: Barneskoleklasser

Dato, sted og tid

Odeon Kino, 10:00 – 22:00, 26. november 2022

Hva skjer: Barneaktiviteter, film og underholdning 

Hvem kan delta: Alle kan delta! Vi gir gratis inngang til barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen.

Abloom Play

Dato, sted og tid: 20.nov – 26.nov 2022, abloom.no/abloom-play

Hva skjer: Få tilgang til unikt innhold under Abloom Filmfestival 2022. Her skal vi strømme filmer og arrangementer – og vi vil ha med deg!

Hvem kan delta: Alle!

Felles for alle arrangementene er obligatorisk påmelding.
Husk å fortelle hvor mange du melder på – og om du/dere har spesielle behov vi må tilrettelegge for.