AFF 2022

Velkommen til den ellevte Abloom filmfestival –  fra 20. november til 26. november 2022. Husk at uke 47 også er Awareness Week – en stor informasjonskampanje for å gjøre folk mer opplyst om situasjonen til barn og unge som lever med funksjonsnedsettelse.

Årets tema er “Traume, hvem bryr seg? Med pårørende i fokus, et søskenperspektiv.”

I løpet av livet opplever pårørende trauma (den kompliserte sorgen). De skammer seg veldig for hva de har opplevd, og trenger støtte og forståelse. Hvordan kan pårørende bygge ned disse følelsene? Når barn er pårørende er de ekstra utsatt. Foreldrene etterspør også råd om hvordan inkludere søsken som pårørende og hvordan hjelpe dem til å håndtere sine opplevelser. Søsken som har familiemedlemmer med funksjonsnedsettelse har behov for delaktighet, fellesskap, informasjon og god kommunikasjon. Hvordan snakke åpent om situasjonen og finne en god balanse i forholdet mellom ansvar og frihet? Hvordan kan samfunnet skjerme pårørende barn og unge fra traumatiske situasjoner? Hvor kan pårørende som har opplevd traumer søke råd og støtte?  Får de pårørende hjelp tidlig nok?

Abloom har siden 2012 jobbet med holdningsendringskampanjer med mål om å bryte ned tabuer som eksisterer i samfunnet. Abloom har dyrket frem forbilder med funksjonsnedsettelser. I dag fronter de funksjonsnedsettelse. Det tyder på at våre møteplasser er en av de viktigste metodene som motor og drivkraft til funksjonsnedsettelsens bevegelse. Abloom har drevet med interseksjonalitet siden oppstart, og de metodene vi har tatt i bruk handler om å ivareta mangfold. For Abloom er det viktigste å omfavne alle med funksjonsnedsettelse, uansett bakgrunn. Og du, husk at ALLE barn og unge med funksjonsnedsettelse SKAL bli verdsatt, sett og hørt!