AFF 2023

Foto: Abloom

Velkommen til den tolvte Abloom filmfestival –  fra 19. november til 25. november 2023. Husk at uke 47 også er Awareness Week – en stor informasjonskampanje for å gjøre folk mer opplyst om situasjonen til barn og unge som lever med funksjonsnedsettelse.

Årets tema er “Idrett -og trivsel for alle!”

Programmet kommer snart!

Abloom har etablert et meget samarbeid med idrettslag, norsk idrettsforbund, Stiftelsen Vi og andre som er sentrale aktører for å få barn med funksjonsnedsettelse inn i idretten. Men 2023-festivalen tar denne innsatsen til et nytt nivå. Med tema Idrett for alle ønsker vi å bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet via film og aktiviteter under festivalen. Vi mener det er på høy tid at alle barn og unge får tilgang til idrett – og opplever å bli helt inkludert både i idrettslag og samfunnet rundt.Gjennom en mangfoldig filmkultur ønsker vi å skape mangfold også i idretten. Samfunnet har ikke statiske komponenter, men er summen av all vår innsats. Vi vet at barn og unges drømmer, behov, helse og kompetanse utvikles både gjennom fysisk/sosial aktivitet og kulturell stimuli. Derfor er det viktig å tenke helhetlig om dette temaet.

Du får muligheten til å utvide ditt nettverk og blir bedre på det du allerede er god på gjennom en mangfoldig filmkultur ønsker vi å skape mangfold også i idretten. Samfunnet har ikke statiske komponenter, men er summen av all vår innsats. Film, idrett og debatt går hånd i hånd!

Abloom har siden 2012 jobbet med holdningsendringskampanjer med mål om å bryte ned tabuer som eksisterer i samfunnet. Abloom har dyrket frem forbilder med funksjonsnedsettelser. I dag fronter de funksjonsnedsettelse. Det tyder på at våre møteplasser er en av de viktigste metodene som motor og drivkraft til funksjonsnedsettelsens bevegelse. Abloom har drevet med interseksjonalitet siden oppstart, og de metodene vi har tatt i bruk handler om å ivareta mangfold. For Abloom er det viktigste å omfavne alle med funksjonsnedsettelse, uansett bakgrunn. Og du, husk at ALLE barn og unge med funksjonsnedsettelse SKAL bli verdsatt, sett og hørt!

Digitale priser:
Digital deltakelse, én person: 150,-
Gruppepriser 10-20 – 299,-
Gruppepriser 30-40 – 349,-
Gruppepriser 50 + 499kr


Fysiske priser
Fysisk deltakelse, en person; 250,-
Gruppepriser 5-10; 250,-
Gruppepriser 10-20; 250,-
Gruppepriser 20-30; 350,-
Gruppepriser 30-40; 350,-
Gruppepriser 50 + 370,-
Fagpersoner 700,-