Barns rettigheter

 

Barn og unge med spesielle behov skal bli sett, hørt og verdsatt!

Abloom bidrar til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.
Bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.