Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

 

     Tilbakemeldinger AFF2017

For å måle effekten av filmfestivalen 2017 har vi samlet sammen en rekke muntlige tilbakemeldinger og delt ut evalueringsskjemaer til flere av deltakerne. Dette er resultatene.

  


23845897_1593064227429360_1573827773520269003_o.jpg

Muntlige tilbakemeldinger:

“Vi ønsket å ha stand på Abloom fordi deres målsetting er viktig også for oss. Vi jobber med innvandrere og dette var en god anledning til å nå ut til vår målgruppe. “

– Vilde Nord, LIN24059588_1593064117429371_7327246487474867049_o.jpg

“Som den største medlemsbaserte uavhengige menneskerettighets- og interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemning, ser NFU at Abloom Filmfestival er en flott anledning til å nå innvandrere med utviklingshemning og deres familier i rekrutteringsøyemed.”

– Ann-Elisabeth Grønnhaug, NFU


“Jeg syns det var veldig mye godt innhold, og jeg likte veldig godt temaet forbilde. Fikk meg til å tenke om egne forbilder, og hva det har gjort med meg. Jeg tenkte over hvordan vi i organisasjonene kan benytte forbilder mer i vår kommunikasjon, for å skape stolthet og trygghet på egen identitet – uansett hvem vi er. Dere er flinke til å finne flotte folk og viktige fortellinger. “

– Vigdis Endal, SAFO


23845897_1593064227429360_1573827773520269003_o.jpg

“Jeg kjenner ikke abloom veldig godt. Det de holder på med er en av mange viktige ting vi holder på med i helse og sosial komiteen. AFF er en fantastisk måte å bli bedre kjent med Abloom. Minoritetsspråklige med funksjonshemminger er en gruppe som ikke er så godt kjent og så godt sett av mange. Det er ikke den gruppen befolkningen kjenner best, og da kunne klare å sette opp et så stort og flott opplegg som dette er veldig bra. Det er en lang prosess å samle så mange viktige og forskjellige hit er en effektiv og fin måte å spre sitt budskap på.

– James  Stove Lorentzen, Komitéleder av Helse- og sosialkomiteen i bystyret.23800349_1593052580763858_4307672215030469107_o.jpg

“Gratulerer med suksessen! Den har dere virkelig fortjent.

– Åse Kleveland


“Det blir delt så mye informasjon, og jeg har møtt så mange mennesker, og mange som har sett filmen har sagt at de er blitt forstått bedre. Mange visste ingenting om døve, men bare det å vise denne filmen her har vært kjempebra, og det er et stort skritt for oss for å komme videre”

– Lubna Mehdi, tidligere frivillig og årets forbilde (Bufdir)


24059584_1593054430763673_4405636428779306617_o.jpg

“Det som er så genialt med festivalen. Det viser virkelig frem saken, så kommer media og media har stor påvirkning på samfunnet. Jeg tror det er viktig å få ting i media slik at det blir lys rundt teamet og løfter opp saken.”

– Amir Hashani, funksjonshemmet skuespiller og modell 


23916369_1593062904096159_6814611264891217294_o.jpg

“Hun (Faridah) er definitivt en sosial entreprenør. Hun jobber innovativt. Det er ingen andre som har tenkt at det var via film de kunne samle målgruppen. Hun har gjort festivalen morsom, lærerik og interessant slik at mange personer med innflytelse vil være med og delta”

– Berit Berg, Forskningssjef, NTNU, Mangfold og Integrering.


“ Det Abloom gjør er et stykke utrettelig arbeid. og det er da jeg sier og vi sier at uten sånne ildsjeler og sånne organisasjoner så stopper Norge opp”

– Frode Kyvåg,  Byrådssekretær- Byråd for kultur, idrett og frivillighet.

 

 23799914_1593062754096174_4823079555614336075_o.jpg

 Evaluering

Med et så stort publikum er det viktig for Abloom å jobbe grundig med evaluering av festivalen. Metoden vi har brukt for å gi alle mulighet til å komme med sin anonyme tilbakemelding på sin opplevelse av festivalen har vært følgende:

 • Alle festivaldeltakere har fått utdelt et skriftlig evalueringsskjema ved ankomst på alle arrangementer i løpet av festivalen, samt tilbud om hjelp til å oversette ved behov, eller hjelp til å fylle ut. Vi har hatt 2 frivillige i teamet per dag som har vært ansvarlig for denne oppgaven.
 • For de som har trengt spesiell tilrettelegging/eller ønsket det har vi gjennomført korte intervjuer.
 • Alle deltagere på alle dager har i tillegg fått tilsendt evalueringsskjema per mail
 • Vi har brukt et evalueringsskjema for voksne og et eget for barn.
 • Vi har hatt et eget spørreskjema som er sendt ut digitalt til alle de samarbeidspartnerne som har vært aktivt involvert i Fagseminaret. (Stands) Her har fokus vært på å avdekke nytteverdi og forbedringspotensiale. 
 • Kommentarer fra evalueringsskjema: 

  Positivt: “Abloom maskot var genialt” “God stemning”,  “Varm velkomst”, “ Barna likte det”, “Underholdningen var bra”, “Jeg elsker kino”, “Jeg vil dra mere på kino hos Abloom”, “Du er verdens beste”

  Forbedringspotensiale: “Litt mye uro når mat kom”, , “Folk var ikke stille på filmen”, “Kunne vært mer tid til mingling”, “Få flere aktiviteter”, “Dere burde vise flere filmer som er bedre”

  Fokusområde for 2018

  Abloom har dokumentert alle tilbakemeldinger vi har fått og vil jobbe hardt for å forbedre alle deler av festivalen.  Basert på tilbakemeldinger fra årets festival har vi valgt ut et område som vi vil fokusere spesielt på å løfte i 2018, vi skal ha spesielt fokus på å få årets tema for festivalen enda bedre frem i gjennomføringen. Neste års tema er “Universell utforming” som er et særdeles viktig og utfordrende tema å kommunisere overfor spesielt fremmedspråklige og barn. Vi har oversatt tema til: “Alle må kunne være med” for å gi det mening for de minste barna. For ungdommer så vil vi oversette tema til “Likeverd”. Vi vil i planlegging av festivalen gå gjennom alle deler for å vurdere hvordan vi skaper engasjement om tema.

   


Skjermbilde 2017-12-13 kl. 11.58.59.png

Grafen over viser resultatene fra evalueringen av Abloom Filmfestival 2017.