Our Events

Abloom Film Festival – KICK-OFF

Aktivitetshuset K1 på Tøyen Kolstadgata 1, 0652, Oslo

Hva skjer: Barneaktiviteter, kake, film, quiz og underholdning
Hvem kan delta: Alle kan delta! Vi gir gratis inngang til barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen.

Ablooms Awareness Week – Uke 47 årlig

Denne uken skal vi virkelig sette barn og unge med spesielle behov på agendaen. Vi skal spre kunnskap og tips til hva vi alle kan gjøre for å skape et mer tilrettelagt og inkluderende samfunn. Når det handler om barn og unge med spesielle behov, så handler det jo om hele vårt samfunn. Og alle har noe å bidra med!

Barnehagedagen

Filmens hus Dronningens Gate 16, Oslo

Hva skjer: Barneaktiviteter, kake, film, quiz og underholdning
Hvem kan delta: Barnehager

Internasjonal mottakelse

Saga Kino Stortingsgata 28, Oslo

Hva skjer: Mottakelse, mingling, filmvisning, panel. Vårt diskusjonspanel består av kompetente fagfolk og samfunnsaktører.
Hvem kan delta: fagfolk, diplomater, filmskapere, filmskoleelever og andre interesserte.

Jubileumskonferansen

Saga Kino Stortingsgata 28, Oslo

Hva skjer: Mottakelse, mingling, filmvisning, panel. Vårt diskusjonspanel består av kompetente fagfolk og samfunnsaktører.
Hvem kan delta: fagfolk, diplomater, filmskapere, filmskoleelever og andre interesserte.

Barnas dag

Saga Kino Stortingsgata 28, Oslo

Hva skjer: filmvisning, muffins, kake, quiz og konkurranser
Hvem kan delta: Barneskoleklasser

Familiedag

Saga Kino Stortingsgata 28, Oslo

Hva skjer: filmvisning, muffins, kake, quiz og konkurranser
Hvem kan delta: Barneskoleklasser