Historikk

Ideen om Abloom Filmfestival ble sådd i 2012, da Faridah Nabaggala følte en dyp inspirasjon til å forene to av sine mest lidenskapelige interesser: Filmkunsten og kjærligheten til sin sønn, som ble født med en funksjonsnedsettelse.

Les mer om Ablooms og Faridahs historie her!

Bestemt og blid. Faridah har en misjon og en visjon. Den handler ikke om henne selv, men om alle verdens funksjonshemmede barn – og deres pårørende. Da Faridah Shakoor Nabaggala fødte en funksjonshemmet sønn, bestemte hun seg for å ikke gi seg før alle funksjonshemmede barn i verden har det bra.

I den komplekse offentlige virkeligheten opplevde Faridah Nabaggala en følelse av desorientering. Hun sto overfor utfordringer med å finne riktig hjelp og retning for å sikre sitt barn den best mulige starten i livet. Misoppfatninger om funksjonsnedsettelser i samfunnet, spesielt blant flere minoritetsspråklige grupper, forverret situasjonen. Det var spesielt utfordrende å konfrontere forestillingen om funksjonsnedsettelser som en guddommelig straff innenfor visse religiøse miljøer.

For å belyse og inspirere rundt dette temaet, valgte Faridah å bruke den kraften som filmkunsten innehar. Hun grunnla den første festivalen i 2012 under navnet «Handy Filmfestival». Året etter ble festivalen omdøpt til «Abloom», og Faridah stiftet også organisasjonen med samme navn. Gjennom Abloom ønsker hun å utfordre og korrigere misoppfatninger om funksjonsnedsettelser ved å tilby berikende filmopplevelser som fremmer opplysning og inspirasjon.

Abloom har opplevd en betydelig vekst som organisasjon og filmfestival siden sin grunnleggelse, drevet av en sterk filosofi: Å sikre at alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne blir verdsatt, sett og hørt. 🌟 Med denne overbevisningen vant festivalen «Oslo bys kunstnerpris i 2014» for sin fremragende innsats innen Oslos kulturliv. Abloom har blitt en viktig bidragsyter i den norske diskursen om funksjonsnedsettelser, og vår møteplass har skilt seg ut som en unik metode for å dyrke følelsen av tilhørighet i samfunnet. Vi er stolte av å være den eneste aktøren innenfor funksjonsnedsettelsesfeltet som har løftet opp minoritetsspråklige, deres utfordringer og arbeidet aktivt med å finne løsninger på problemene. 💪

Abloom har alltid vært opptatt av interseksjonelle erfaringer, hvor vi understreker at kampen handler om å overvinne fordommer og holdninger, ikke bare knyttet til funksjonsnedsettelser, men også til ulike sosiale grupper. Vi er fast overbevist om at man ikke er definert av sin funksjonsnedsettelse, men av sitt individuelle potensial. 🌍

Selv om Abloom er åpen for alle, har vår kjernegruppe hovedsakelig bestått av familier med minoritetsspråklig bakgrunn, hvor ett eller flere av barna har en eller flere funksjonsnedsettelser. Dette har skapt et unikt fellesskap hvor kulturell mangfoldighet og inkludering er kjernen. 🤝

Cinematiske opplevelser har en bemerkelsesverdig integrerende effekt. Abloom gir barnefamilier, skoleelever og ungdom muligheten til å bli kjent med hverandre og samhandle. En viktig målgruppe for oss har vært flyktninger og asylsøkere, som utgjorde en betydelig del av vårt publikum. Festivalen fungerer som en integreringsarena for denne gruppen gjennom samspill med våre øvrige målgrupper. 🎥

I tillegg har Abloom nådd ut til et betydelig antall skoleelever fra barne- og ungdomsskoler, spesielt fra skoler med høy minoritetsspråklig bakgrunn, inkludert mottaksklasser hvor mange aldri tidligere hadde vært på kino. Vi har også lansert et prosjekt kalt «Aktivisering av flyktninger og asylsøkere» (AFA). 📚

Sist, men ikke minst, har vi hatt representanter fra myndigheter, organisasjoner og filmbransjen til stede under festivalen. Dette har styrket samarbeidet med flere aktører og inspirert flere i filmbransjen til å integrere vårt kjernetema i sine produksjoner. 🤝

Vår organisasjonsdirektør, Faridah Nabaggala, deler sin omfattende kunnskap om temaet med skoleklassene og gir dem muligheten til å samhandle med vår kjernegruppe. Dette er vår måte å avmystifisere temaet funksjonsnedsettelser og understreker vårt kjernebudskap: «Alle skal med!»

Vi har også initiativ som har bidratt til funksjonshemmedes bevegelse, som det betydningsfulle prosjektet «Funksjonsnedsettelse er ikke en guddommelig straff.» Dette prosjektet har bidratt til å utfordre og korrigere misoppfatninger om funksjonsnedsettelser, og det har spilt en vesentlig rolle i å fremme inkludering og rettferdighet for funksjonshemmede i samfunnet. 🌟

Paraidrettsdagen er en viktig del av vårt engasjement for inkluderende idrett for barn og unge uavhengig av funksjonsevne. Målet med denne sportsdagen er å skape en positiv atmosfære for deltakerne, spre kunnskap om inkluderende fritidsaktiviteter, og jobbe for reell inkludering i organisert idrett i lokalsamfunnet. 🏆🤸‍♀️