HISTORIKK

ABLOOM HISTORIE

Ideen om Abloom filmfestival ble til i 2012, da Faridah Nabaggala ville blande to av hennes største lidenskaper: Filmkunsten og kjærligheten til sin sønn, som ble født med nedsatt funksjonsevne

I den offentlige jungelen følte hun seg fortapt, fordi hun syntes det var vanskelig å orientere seg. Hvor skulle hun oppsøke hjelp? Hva kunne hun gjøre for å gi sitt barn et best mulig utgangspunkt? Aller verst var misoppfatningene om funksjonsnedsettelser i samfunnet – spesielt i flere minoritetsspråklige miljøer. Tanken om funksjonsnedettelse som en guddommelig straff, er ikke uvanlig, og Faridah følte seg inspirert til å ta et oppgjør med dette, gjennom cinematiske opplevelser, med mål om å opplyse og inspirere.


Den første festivalen gikk under navnet Handy Filmfestival og så dagens lys i 2012. Året etter byttet den navn til Abloom, og Faridah stiftet organisasjonen med samme navn.

Abloom har, som organisasjon og filmfestival, bare vokst og vokst, med følgende filosofi: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli, verdsatt, sett og hørt. Med denne setningen i mente, vant festivalen “Oslo bys kunstnerpris i 2014 – for fremragende innsats innen Oslos kulturliv”, og har vært en viktig bidragsyter i diskursen om funksjonsnedsettelser i det norske samfunn.


Selv om alle er velkommen til å delta på festivalen, har Ablooms kjernegruppe i all hovedsak bestått av familier med minoritetsspråklig bakgrunn, hvor en eller flere av barna har én eller flere funksjonsnedsettelser.

 

Cinematiske opplevelser har en integrerende effekt. Barnefamilier, skoleelever og ungdom får muligheten til å bli kjent, og samhandle, med hverandre. En annen viktig målgruppe for oss, er flyktninger og asylsøkere – denne gruppen utgjorde en tredjedel av publikummet vårt for 2017, da 1199 av totalt 3505 hadde flyktningbakgrunn. Festivalen er en integreringsarena for flyktninger og asylsøkere gjennom samhandling med de andre målgruppene.


I tillegg har Abloom en rekke skoleelever fra barne- og ungdomsskoler til stede. Flere er fra skoler med høy minoritetsspråklig bakgrunn – derav mottaksklasser, hvor flere aldri har vært på kino før. Vi har også et prosjekt kalt AFA (Aktivisering av flyktninger og asylsøkere). 

Bestemt og blid. Faridah har en misjon og en visjon. Den handler ikke om henne selv, men om alle verdens funksjonshemmede barn – og deres pårørende.

Da Faridah Shakoor Nabaggala fødte en funksjonshemmet sønn, bestemte hun seg for å ikke gi seg før alle funksjonshemmede barn i verden har det bra.

Sist, men ikke minst, er det en rekke representanter fra myndigheter, organisasjoner og folk fra filmbransjen til stede. Gjennom å ha dem på filmfestivalen, får vi styrket samarbeidet med flere av disse, samt inspirert flere i filmbransjen til å ta tak i vårt kjernetema i sine produksjoner.


Alle disse målgruppene får et unikt innsyn i vårt tema. Organisasjonsdirektør Faridah Nabaggala deler sin kunnskap om temaet overfor skoleklassene, og gir dem muligheten til å samhandle med vår kjernegruppe. Det er sånn temaet om nedsatt funksjonsevne blir ufarliggjort. Alle skal med!