Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Høringsinnspill til NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter

Last ned uttalelsen her