Høringsinnspill til NOU 2016: 17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter

Last ned uttalelsen her