Abloom er en ideell og frivillig organisasjon i Oslo som hjelper barn og unge med funksjonsnedsettelse. Vårt mål er at alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli sett, verdsatt og hørt.

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere Abloom filmfestival i uke 47. Dette er et kontinuerlig arbeid gjennom hele året, og det er alltid mye å gjøre.

  • Planlegge, gjennomføre og evaluere andre store og små aktiviteter i organisasjonen. Her vil du få god kjennskap til prosjektstyring, praktisk gjennomføring og direkte kontakt med ulike målgrupper.

  • Lære om kommunikasjonsarbeid i frivillig/ideell organisasjon, planlegge, gjennomføre og evaluere eget kommunikasjonsarbeid, produsere og publisere egne medieprodukter om temaer som universell utforming, tilgjengelighet og tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludering osv.

  • Hjelpe til med å organisere kurs og seminarer for flyktninger og asylsøkere. Dette gjøre i samarbeid med kursholder. Informasjonsarbeid, praktisk gjennomføring og tilrettelegging, dokumentasjon og evaluering.

  • Alle som blir med i Abloom er verdsatt. Man får veiledning, spennende oppgaver og gode kontakter. For organisasjonen er det også viktig at praksisperioden gir gode muligheter for praktikantene fremover i karrierene deres.

Er du interessert i praksisplass hos Abloom?