Bosetting av flyktningeR

Med nedsatt funksjonsevne i Oslo kommune

Abloom er i dialog vedr midler fra Oslo kommune for å forbedre levekårene for flyktninger med nedsatt funksjonsevne i Oslo. Sekundært er ansvarliggjøring og bevisstgjøring av kommunen og dens rolle i dette arbeidet. I tillegg er spredning av kunnskap om denne målgruppen og dens utfordringer i Oslo et biprodukt vi forventer at vil kunne ha positiv og konstruktiv verdi for kommunen, målgruppen og organisasjonen. 

Seminar 18. sept: Bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Hvem bryr seg?

Velkommen til seminar om bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Vi i Abloom har jobbet med denne gruppen i flere år og ønsker å samle mennesker med kompetanse, erfaring og engasjement denne dagen. For oss er bosetting av denne gruppen flyktninger noe av det vi må kreve at det satses mer på – og det raskt og presist. Påmelding og facebook event

Vi skal:

  • Kartlegge hvilke individer som er i vår målgruppe i Oslo kommune.

  • Videreføre god organisering av frivillig arbeid for målgruppen.

  • Disse individene skal kartlegges, slik at vi vet hvordan vi kan aktivisere dem og på hvilken måte vi kan formidle viktig informasjon om rettigheter og prosesser.

  • Minoritetsspråklige familier med barn som har nedsatt funksjonsevne skal kurses innen:
    Rettigheter, Sykdomsforståelse, Navigasjon innen hjelpeapparat, Nettverksbygging

  • Samarbeide med instanser og organisasjoner som er spesialister og jobber med mågruppen til daglig.

  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter som er sosiale, kulturelle og aktiviserende.

Abloom informerer deg så snart vi får svar på søknaden. 

 


Salwa fra Aleppo ble skutt i ryggen da hun var 16. Nå er hun, moren og søstrene endelig i Norge. Sammen kan vi sørge for at personer som Salwa får en god fremtid i landet vårt.   

Salwa fra Aleppo ble skutt i ryggen da hun var 16. Nå er hun, moren og søstrene endelig i Norge. Sammen kan vi sørge for at personer som Salwa får en god fremtid i landet vårt.