Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Kursrekke for fagpersoner i kontakt med funksjonshemmede minoritetsspråklige (med lengre botid), flyktninger og asylsøkere.

Kursdag 1: Fagpersoner i møte med minoritetsspråklige.

Kunnskap og antakelser om målgruppene: forskning, antakelser, tabuer, misforståelser og myter om og i målgruppen
Å bryte ned tabuer i minoritetsspråklige miljøer (pårørende, nettverk og religiøse relasjoner)
Brukermedvirkning: selvsagt ikke selvsagt

Kursdag 2: Kommunikasjon: komplekse mennesker i kompliserte situasjoner.

Brukerperspektivet: hvordan skape tillitsvekkende kommunikasjon og daglig bygge broer
Hvordan få brukere og pårørende med i aktive samtaler
Språk: skriftlig/muntlig informasjon: ord og begreper

Impact-tracking skjer etter dag 2: spørreundersøkelser og intervjuer.

Metode: Hver kursdag inneholder:

  • Introduksjonsvideo om dagens tema

  • Innledere

  • Spørsmål og svar

  • Workshop

  • Impact-tracking og feedback

  • Dagbok / loggføring

Kurs i alle større byer.
  

Ta kontakt for prisinformasjon! post@abloom.no eller 46341945