Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Kurs for kvoteflyktninger med nedsatt funksjonsevne (inkludert foreldre til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse)

Dette kurset består av 3 X 3 dager. Her tar vi kursdeltakeren fra grunnleggende informasjon om tabuer om funksjonshemninger til møter med arbeidsgivere og interesseorganisasjoner.  

Alle skal med!

— Vi må gjøre alt som står i vår makt for å sikre likeverdige tjenester og god informasjon til flyktninger og asylsøkere med funksjonsnedsettelser. Det er ikke fine ord vi slåss for, men god helse og en god hverdag for alle.

Kursdel 1 av 3: Kultur- og helsekunnskap

Dag 1 Tema: Bryte ned tabuer
Dag 2 Tema: Bli kjent med hverandre og Norge
Dag 3 Tema: Dine ambisjoner: formulering av spesifikke mål  

Kursdel 2 av 3: Diagnosekunnskap

Dag 1 Tema: Fakta om funksjonsnedsettelse og diagnose
Dag 2 Tema: Hva kan du forvente av organisasjoner og pressgrupper
Dag 3 Tema: Misforståelser, forvirring og løsninger

Kursdel 3 av 3: Spesialisert bosettingsprosess

Dag 1 Tema: Orientering om mottakerstedets tjenester og kultur
Dag 2 Tema: Datainnhenting om første fase av bosetting
Dag 3 Tema: Møt organisasjoner og offentlige organer

Viktig info: 
Impact-tracking foregår etter hver tredje dag: spørreundersøkelser og intervjuer.
Hver kursdag inneholder: Introduksjonsvideo om dagens tema, innledere, spørsmål og svar, workshop, impact-tracking og feedback, dagbok / loggføring

Varighet: 8 timer per dag (Lunsj – mat og sosialisering)

Positive effekter

• Forstå diagnosen – hvordan behandle/leve godt med det
• Økt arbeidslivsdeltakelse
• Et bedre familieliv
• Økt selvstendighet
• Bedre forståelse for den norske kulturen: ingen skam!
• Effektiv tilgang til støtteapparat
• Effektiv tilgang til relevante organisasjoner
• Større tillit til systemet/hjelpeapparatet
• Tidsbesparende prosesser

MER INFO OM KURSDELE

Kursdel 1 av 3: Kultur- og helsekunnskap

Dag 1 Tema: Bryte ned tabuer

Diagnose
Skam
Sosialisering og nettverk
Myndiggjøring/empowerment

Dag 2 Tema: Bli kjent med hverandre og Norge

Rettigheter og plikter
Hvordan navigere i- og håndtere de norske offentlige systemene (norske digitale løsninger: presisjon, orden og sannferdighet)
Nettverk/sosialisering: hvordan engasjere seg i organisasjoner og nærmiljø
Viktige ord og uttrykk

Dag 3 Tema: Dine ambisjoner: formulering av spesifikke mål  

Hvordan etablere gode rutiner og relasjoner i din “helsehverdag”
Definere mål for arbeid og utdanning
Nettverk: hvordan drive effektiv selvintegrering  
Sosiale koder: nonverbal kommunikasjon og kulturelle koder

Kursdel 2 av 3: Diagnosekunnskap

Dag 1 Tema: Fakta om funksjonsnedsettelse og diagnose

Viktigheten av diagnose i norsk helse- og velferdssystem
Hvordan søke på spesialistbehandling: bruke riktige termer i søknader
Myter og tabuer som om din diagnose
Institusjoner og organisasjoner som jobber for deg og din helse
Dine rettigheter og plikter: en helthetlig tilnærming

Dag 2 Tema: Hva kan du forvente av organisasjoner og pressgrupper

Viktigheten av å være organisert og aktiv i Norge
Politisk og sosial aktivisme i Norge: trygg og konstruktiv involvering i samfunnet
Sosialisering og nettverksbygging i Norge: gi og få støtte fra de i “samme båt”
Vit hvor du kan stille spørsmål, snakke og få svar: taushetsplikt – hva er det?

Dag 3 Tema: Misforståelser, forvirring og løsninger

Om Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo – orientering
Oppsummering og viktigste punkter fra tidligere seanser
Spørsmål, svar og meninger – din tur til å snakke.

Kursdel 3 av 3: Spesialisert bosettingsprosess

Dag 1 Tema: Orientering om mottakerstedets tjenester og kultur

Hva man kan forvente av bolig- og helsetilbud
Dine plikter og rettigheter
Videoeksempler om andre flyktninger i bosettingsprosess
Assistanse, utstyr + planløsning and tilgang for mennesker med funksjonsnedsettelse

Dag 2 Tema: Datainnhenting om første fase av bosetting

Spørreundersøkelser, intervjuer
Ansvarliggjøring av lokale og nasjonale myndigheter + eget ansvar
Nettverksbygging i ditt område
Erfaringsutveksling og motivasjon

Dag 3 Tema: Møt organisasjoner og offentlige organer

Velferd, helse og utdanning – møt representanter
Sport, kultur og politikk – møt representanter
Private bedrifter og arbeidsgivere: du har en fremtid på arbeidsmarkedet

Prisforslag – Kurs i alle større byer, eventuelt fylker

Ta kontakt for prisinformasjon! post@abloom.no eller 46341945

Inkluderer: kursmateriell, tolketjeneste*, konferanserom/lokale, administrasjonskostnader, transport og barnepass**, mat og drikke.
Bestilles 3 dager får man 10% avslag for dag 2 og 20% på dag 3.

*Dersom kostnadene til tolketjeneste overstiger 5000 kroner per dag, vil det komme et direkte tillegg beregnet ut ifra tolkens timepris/totalpris.

** Vi vil prøve å alltid stille med dyktig barnepass som snakker enten arabisk, kurdisk og eventuelt andre språk. Én barnepasser inkludert i pris. Pris for ekstra barnepasser kommer som tillegg beregnet ut ifra barnepassers timepris.   

Alle skal med – uansett hvor man bor

For alle, uansett hvor man bor. Vår målgruppe er bosatt i hele landet!

Kurs i alle større byer, eventuelt fylker

Dersom det er kostnadseffektivt bør man vurdere å fly/busse familien inn til nærmeste kurs – i stedet for å holde et lokalt kurs med få deltakere.

Vi vil også produsere miniversjon av kursene som filmsnutter på flere språk, slik at kursene kan beholdes og tas opp igjen digitalt av den enkelte.