Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

Kursrekke for integrering og kunnskapsøkning blant funksjonshemmede minoritetsspråklige (med lengre botid i Norge)

Dette kurset består av 3 X 3 dager. Her tar vi kursdeltakeren fra grunnleggende informasjon om tabuer om funksjonshemninger til møter med arbeidsgivere og interesseorganisasjoner.  

Alle skal med!

— Vi må gjøre alt som står i vår makt for å sikre likeverdige tjenester og god informasjon til flyktninger og asylsøkere med funksjonsnedsettelser. Det er ikke fine ord vi slåss for, men god helse og en god hverdag for alle.

Kursdel 1 av 3: Diagnosekunnskap, nettverk og ambisjoner

Dag 1 Tema: Kulturforståelse: tabuer, misforståelser og myter
Dag 2 Tema: Fakta om funksjonsnedsettelse og diagnose
Dag 3 Tema: Organisasjoner og ombud: navigering i hjelpeapparatet   

Kursdel 2 av 3: Samfunnsdeltakelse og selvintegrering

Dag 1 Tema: Fakta om minoritetsspråklige funksjonshemmede: forbilder i dette segmentet presenterer og inspirerer
Dag 2 Tema: Samfunnsdeltakelse: arbeid, frivillighet og nettverk
Dag 3 Tema: Selvintegrering: plikter og muligheter

Kursdel 3 av 3: En god fremtid i Norge – helse, nettverk og deltakelse

Dag 1 Tema: Selvintegrering: alle skal bidra
Dag 2 Tema: Brobygging gjennom aktuelle aktører: et mangfoldig nettverk
Dag 3 Tema: Workshop: hvor er jeg – hvor vil jeg være om … år?

Impact-tracking foregår etter hver tredje dag: spørreundersøkelser og intervjuer.

Viktig info: 
Impact-tracking foregår etter hver tredje dag: spørreundersøkelser og intervjuer.
Hver kursdag inneholder: Introduksjonsvideo om dagens tema, innledere, spørsmål og svar, workshop, impact-tracking og feedback, dagbok / loggføring

Varighet: 8 timer per dag (lunsj – mat og sosialisering).

POSITIVE EFFEKTER

• Forstå diagnosen – hvordan behandle/leve godt med det
• Økt arbeidslivsdeltakelse
• Et bedre familieliv
• Økt selvstendighet
• Bedre forståelse for den norske kulturen: ingen skam!
• Effektiv tilgang til støtteapparat
• Effektiv tilgang til relevante organisasjoner
• Større tillit til systemet/hjelpeapparatet
• Tidsbesparende prosesser

Kursdel 1 av 3: Diagnosekunnskap, nettverk og ambisjoner
 

Dag 1 Tema: Kulturforståelse: tabuer, misforståelser og myter
 

 • Tabuer og myter om funksjonsnedsettelse i ulike miljøer

 • Myter om årsaker

 • Religion og fakta

 • Skam og hemmeligheter

 

Dag 2 Tema: Fakta om funksjonsnedsettelse og diagnose
 

 • Sykdomsforståelse: fagpersoner Q&A

 • Diagnose i Norge: innhold og signifikans

 • Rettighetskunnskap og lovverk

 • Språk: ord og begreper i kontakt med offentlig helsevesen og hjelpeapparatet

 

Dag 3 Tema: Organisasjoner og ombud: navigering i hjelpeapparatet   

 • Ombudene: hvem er de og hva gjør de?

 • Viktigheten av å være organisert i Norge

 • Trygghet og taushetsplikt i norsk sammenheng

 • Interesseorganisasjoner: hvem, hva hvor?

Kursdel 2 av 3: Samfunnsdeltakelse og selvintegrering

Dag 1 Tema: Forbilder i dette segmentet presenterer og inspirerer

 • Fakta om minoritetsspråklige funksjonshemmede

 • Personlige beretninger

 • Norsk historikk: fra stigma til likestilling og åpenhet

 • Hvem er jeg? Mye mer enn du tror!

Dag 2 Tema: Samfunnsdeltakelse: arbeid, frivillighet og nettverk

 • Inspirasjon og muligheter i samfunnet

 • Møt: NAV, sportsklubber, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner, biblioteker

 • Møt: NHO, arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer

 • Møt: fagforeninger

Dag 3 Tema: Selvintegrering: ansvar og muligheter

 • Hva er selvintegrering?

 • Viktigheten av å ta eget ansvar på alvor

 • Hvem kan hjelpe meg? Hvem kan jeg hjelpe?

Kursdel 3 av 3: En god fremtid i Norge – helse, nettverk og deltakelse

Dag 1 Tema: Selvintegrering: alle skal bidra

 • Hva innebærer “en god fremtid”?

 • Helse og kosthold: trening, mat, rutiner

 • Overvekt: diabetes, hjerte og karsykdommer, kreft osv

 • Oversikt over klinikker og foreninger

Dag 2 Tema: Brobygging gjennom aktuelle aktører: et mangfoldig nettverk

 • Frivillige organisasjoner: speed-dating

 • Nye måter å tenke på fritid

 • Oppsøke nye miljøer i Oslo

 • Aktuelle aktører i ditt nærmiljø

Dag 3 Tema: Workshop: hvor er jeg – hvor vil jeg være om … år?

 • Hele dagen går med til selvforståelse, kartlegging, artikulering av ønsker og drømmer.

 • Målsetting og tidsplan

 • Selvevaluering

 • Viktigheten av å skrive dagbok

 


Ta kontakt for prisinformasjon! post@abloom.no eller 46341945

Alle skal med – uansett hvor man bor

For alle, uansett hvor man bor. Vår målgruppe er bosatt i hele landet!

Kurs i alle større byer, eventuelt fylker

Dersom det er kostnadseffektivt bør man vurdere å fly/busse familien inn til nærmeste kurs – i stedet for å holde et lokalt kurs med få deltakere.

Vi vil også produsere miniversjon av kursene som filmsnutter på flere språk, slik at kursene kan beholdes og tas opp igjen digitalt av den enkelte.