Frivillig under AFF 2024

Abloom filmfestival, Mini Abloom, Abloom Rideklubb, Prosjekt “Abloom bryter tabuer – funksjonsnedsettelse er ikke en guddommelig straff” og andre aktiviteter hadde ikke vært mulig å planlegge og gjennomføre uten våre dyktige og engasjerte frivillige. Vi har frivillige fra mange forskjellige land og verdsetter absolutt alle – uansett kjønn, religiøs og politisk tilhørighet, etnisitet, seksuell legning, funksjonsevne og andre identiteter.
Hos Abloom er alle som vil gjøre en innsats for andre, hjertelig velkommen.