Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

  


AFF-2021-plakat-v3 (WEB).jpg

Påmelding til Ablooms arrangementer

Påmelding til arrangement

Jeg vil melde meg på følgende arrangementer. Påmelding er bindende: Du/dere kan fritt melde dere av inntil 4 uker før kurs/arrangements dato. Dersom du selv er forhindret fra å delta kan en kollega ta din plass kostnadsfritt. Ved avbestilling påløper et gebyr pålydende kr 500.

Grunnet Covid 19 skal det være mindre deltagere i år fysisk med mulighet til å delta digitalt!
Personer som har feber, hoste eller andre symptomer på luftveisinfeksjon (selv ved milde symptomer), skal ikke delta på våre arrangementer.
Gjeldende smittevernstiltak vil bli ivaretatt!

For å delta digitalt på barnehagen og skoler må man opprette en bruker under «Abloom Play» deretter «Aff 2020 online» på abloom.no. Medlemskapene er delt i 4 pakker: Gratis, 1 års medlemskap, 6 måneders medlemskap og månedlig medlemskap. For å delta digitalt er månedlig medlemskap anbefalt.

Ved avmelding senere enn 30 dager før avholdelse belastes 50 % av deltageravgiften.
Ved avbestilling mindre enn 5 virkedager før avholdelse belastes full deltageravgift.