team-3393037_1920.jpg

Våre samarbeidspartnere :Abloom blir jevnlig kontaktet av interesserte aktører som ønsker å få vite mer om prosjektene, samarbeide og bidra. 

 • Cinemateket (Filmens Hus)  

 • Aktivitetshuset K1

 • Helseforum for kvinner (HFK)

 • Rådet for funksjonshemmede i Oslo

 • Stiftelsen VI

 • LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk

 • Trossamfunn – ulike samfunn og retninger

 • Oslo Politidistrikt – Enhet Øst- Stovner og Manglerud politistasjon

 • Torshovkorpset

 • ECFA – European Children’s Film Association

 • Kulturdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet (BFD)

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • OsloMet

 • Norsk Filminstitutt (NFI)

 • Nordisk Film Kino (NFK)

 • Lærings og mestringssenteret for barn og unge Oslo Universitetssykehus

 • Bydeler i Oslo kommune

 • Skoler/barnehager i Oslo

 • Norges Orienteringsforbund

 • Beitostølen Helsesportsenter

 • KIA voksenopplæring

 • Kuben videregående skole