Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

kr. 0
Select Payment Method

 

Study Guide for Undocumented: Go Home!


undocumented.PNG

Undocumented: Go Home!

A documentary film directed by Maung Aye Chan

The Social aspects of the film

Why do Burmese people work in Thailand?

What is cross-boarder migration?

What rights do people have in a foreign country without documents ?

Would you work in those inhuman conditions?

The Enviromental aspects of the film

The film tells about Burmese migrants, who make their living by picking trash. Imagine a life in a garbage dump!

What is the source of the garbage dump?

How can we reduce the ammount of garbage?

Please, read the text below! It was written by Selma Skov Høye from the Plastic Revolution Foundation.

English

Plastic waste is a big environmental problem. When we use a plastic item and throw it away, it doesn’t disappear from nature until many hundreds of years have passed. This is why you must never throw away your chewing gum or plastic bag other places than in the trash – it will often end up in the ocean, and may be eaten by a fish or turtle. Scientists estimate that in 30 years, there will be more plastic than fish in the ocean. In Norway, we are luckily quite good at collecting our waste, but still have a long way to go when it comes to using it to create new products.

In many countries however, the systems for collecting waste are less functioning, and a lot of the waste is just left in the streets and eventually makes its way into the rivers and the ocean. In these places there are also many people who are poor and do not have regular jobs, and collecting waste and selling it is a way for them to make money so they can buy food for their families. These people make an important contribution to the environment by creating value from other people’s waste, but doing this work is difficult and dangerous. It is important that we globally make a big effort to handle plastic waste, and that we do more to value the work that millions of workers do across the planet to collect waste.

Norsk

Plastsøppel er et stort miljøproblem. Når vi bruker plast og kaster den, forsvinner det ikke fra naturen på mange hundre år. Det er derfor du aldri må kaste tyggisen eller plastposen din noen andre steder enn i søpla – den vil ofte ende opp i havet, hvor den kan bli spist av en fisk eller skilpadde. Forskere mener at om mindre enn 30 år vil det være mer plast enn fisk i havet. I Norge er vi heldigvis ganske flinke til å samle inn søppel og ta vare på den på en ordentlig måte, men vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å gjøre om den brukte plasten til nye produkter.

I mange land er det derimot dårlige systemer for å samle inn søppel, og mye blir bare etterlatt i gatene hvor det etter hvert ender i elver og i havet. Her er det også mange mennesker som er fattige og ikke har en vanlig jobb, og det å samle søppel og selge det som har verdi er en måte å tjene penger så de kan kjøpe mat til familiene sine. Disse menneskene gjør et viktig bidrag til miljøet ved å skape verdi fra andre menneskers søppel, men dette arbeidet er vanskelig og farlig. Det er viktig at vi globalt gjør en stor innsats for å takle plastforsøpling, og gjør mer for å verdsette arbeidet millioner av mennesker gjør i hele verden for å samle inn søppel.