Vårt Arbeid

Abloom kom på banen, og vi holder oss på banen. Vi har klart å bringe mennesker sammen for å bygge relasjoner, gi mennesker arbeidserfaring, økt kunnskap og tro på at de er verdifulle medlemmer av det norske samfunnet. Gjennom prosjekter, aktiviteter, medieprodukter, pop-up festivaler og mye mer har vi tatt Norges funksjonshemmedebevegelse inn i det nye Norge. Et Norge som er mer mangfoldig!

Ablooms mål som arbeidsgiver

Være en trygg, styrkende og inkluderende arena for produksjon, drøftinger, læring og oppfølging.

Gi arbeidserfaring/praksis til mennesker som ellers ikke ville fått muligheten til å opparbeide seg kunnskap og erfaring på arbeidsmarkedet.

Være en døråpner til det norske samfunnet. Spesielt viktig for oss er det å hjelpe flyktninger, funksjonshemmede og aleneforsørgere med minoritetsbakgrunn – og ungdommer i risikogrupper.

Være en aktiv samfunnsaktør der ansatte/frivillige kan vite at de er med på å gjøre noe positivt for samfunnet.