Støtt oss/bli medlem 

Om medlemskapet

Alle kan være medlem i Abloom! Som medlem blir du deltager i et spennende nettverk der vi bygger bro mellom familier som har barn og unge med nedsatt funksjonsevne og resten av samfunnet. Bli med på et spennende nettverk/familie som gir tabuer og skam et ansikt og en følelse om at man  kan ikke alene om å fjerne tabuer og skam.

Medlemsfordeler:

  • Som medlem får du gratis tilgang til alle våre aktiviteter både fysisk og online!
  • Digitale flater (Abloom Play, Abloom Musikk og Abloom for barn), Media som film, musikk, bøker.
  • Gratis personlig rådgivning og veiledning hele året på ulike språk!
  • Tilgang til familieaktiviteter, samtalegrupper og et sosialt fellesskap (brukermedvirkning).
  • Abloom kan hjelpe deg å søke dekket utgift for medlemskapet på vegne av barnet og familien i din bydel. Mange bydeler i Oslo dekker utgifter av medlemskap for fritidsaktiviteter for barn og unge. Ta kontakt hvis du lurer på noe: tlf. 46341945, eller på e-post:post@abloom.no

Samtidig støtter du støtter Ablooms arbeid for å bedre levekårene til barn og unge med funksjonsnedsettelser! 

Medlemskategori 

  • Enkelt medlemskap: 500,-*
  • Husstandsmedlem: kr 200,- *
  • Familiepakke (inntil 3 personer) 700,-*
  • Familiepakke (inntil 6 personer) 950,-*
  • Studenter får 50 % moderasjon på hoved- og husstandsmedlemskap

Støtt oss! Alle barn og unge med funksjonsnedsettelser skal bli sett, verdsatt og hørt!

Benytt ett innmeldingsskjema pr. person.

Melde inn andre enn seg selv i organisasjonen: Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av organisasjoner, jfr. Barnelova § 32, med unntak i de tilfeller hvor barnet ikke er i stand til å treffe egne beslutninger av helsemessige årsaker. I slike unntakstilfeller, og for barn over 15 år og andre personer med verge, er det jevngodt med innmelding foretatt av verge. Dersom innmeldingen blir foretatt av en annen person enn medlemmet selv, fyll ut nedenfor:

OBS! Vi trenger adresse, fødselsnummer og fullt navn til hvert medlem.

OBS! Du kan også betale med VIPPS 24438

Påmelding