Personvernerklæring

Abloom – org nr 998 645 360

Under beskrives vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, givere, frivillige og andre vi jobber med.

Overordnet ansvarlig for vår behandling av personopplysninger i organisasjonen er daglig leder. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til faridah@abloom.no

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Vi trenger kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til; eksempelvis utsendelser av informasjon, gavegiroer mm. Som medlem vil du kunne motta nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm dersom du ønsker det. Du kan reservere deg mot ulike typer henvendelser fra oss når som helst ved å ta kontakt med oss.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger dersom du ikke selv ber om at opplysningene skal lagres lengre.

Dersom du ikke aktivt avslutter medlemskapet, beholder vi dine persondata i inntil 18 måneder etter sist innbetalte kontingent før dine data slettes fra registeret.

Givere

Fra våre givere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på givere for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til deg som giver. Når man melder seg som giver til organisasjonens arbeid, samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til; eksempelvis utsendelser av informasjon, gavegiroer mm. Som giver vil du kunne motta nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm dersom du ønsker det. Du kan reservere deg mot ulike typer henvendelser fra oss når som helst ved å ta kontakt med oss.

Når du selv aktivt avslutter ditt giverengasjement, vil din oppføring umiddelbart bli slettet.

Dersom du ikke aktivt avslutter giverforholdet, beholder vi dine persondata i inntil 3 år etter sist innbetalte gave før dine data slettes fra registeret.

Bistand til familier / enkeltpersoner

Vi omhandler personopplysninger med respekt og taushetsplikt rundt familier og enkeltpersoner som henvender seg til Abloom for støtte, hjelp og rådgivning. Hverken personopplysninger eller detaljer fra familiesituasjon, sykdom/handikap deles med andre eller går ut over det vi trenger for å bistå og gi gode råd. Persondata sendes ikke åpent i epost eller på nett, og papirer med personopplysninger oppbevares trygt. Dersom vi trenger henvende oss til offentlige instanser for å bistå personen, vil vi alltid innhente tillatelse på forhånd.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post, som for eksempel personnummer. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Påmelding til arrangement eller kurs regnes normalt ikke som sensitivt innhold, og kan sendes per epost.

Nyhetsbrev

Du kan melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre, og e-post adressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Nettside – sikkerhet og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Ved innmelding som medlem eller giver via nettsiden kobles du til en sikker nettside med et sikkerhetssertifikat (https) som krypterer dine data før videresending til oss.

Sosiale medier

Vi forsøker i den grad det er mulig å anonymisere enkeltpersoner på arrangementer eller andre sammenhenger hvor vi tar bilder. Dersom det er lett identifiserbare barn på bilder sørger vi alltid for å innhente samtykke fra foreldre/foresatte før publisering. Alle kan kreve å få sine bilder slettet fra Ablooms sosiale medier eller nettsider dersom dere ber om dette.

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse av diettbehov. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Klagemulighet

Dersom du mener vi har brutt ditt personvern, så ber vi deg kontakte vårt personvernombud, som følger opp din henvendelse: Øystein E Berg, Orgpro AS, oystein@abloom.no, tlf 41200242

Dersom du mener at Abloom ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, kan du også klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no