Nyhetsbrev februar: Abloom gjør det enda enklere å integrere seg i samfunnet.

Representasjon: Hva skal til for å få unge funksjonsnedsettelse er inkludert i ungdomsrådet i Oslo? Abloom sender ut en bekymringsmelding om manglende representasjon i mange ungdomsrådet omkring i Oslo men også Norge. 

Mange unge funksjonshindret  spesielt med minoritetsspråklige føler at de er ekskludert diskriminert og ikke sett på mange området. Abloom har mange unge med funksjonsnedsettelse som føler at de ikke blir lyttet til . Det trengs å gjøre mer for å trekke en mangfoldig representasjon. 

Vi må stå sammen for at det rekrutteres på ulike vis, gjennom forespørsler i alle organisasjoner som representerer funksjonshindret som fremmer denne målgruppen ved utnevnelse.

Vi ønsker at  alle offentlige organer skal være opptatte av å få inn medlemmer  med unge funksjonsnedsettelse slik at  representasjon fra denne gruppen er ivaretatt, sier Faridah .S.Nabaggala leder i Abloom

Disse prosjektene bevarer og fornyer Abloom!

Inkluderende religionsutøvelse

Abloom har gleden av å invitere deg til vår dialogmøte om “Inkluderende religionsutøvelse (13.03.23) 13.30 på Aktivitetshuset K1 på Tøyen (Kolstadgata 1, 0652 Oslo). 

Du må gjerne ta med deg inntil to personer på seremonien.

I regi av Abloom inviterer vi ledere fra kristne, muslimske og andre religiøse samfunn sammen til samarbeid om “Inkluderende religionsutøvelse”. Påmelding klikk her.

Er dere klare for Mini Abloom paraidrettsdag?

Mini Abloom paraidrettsdag  2023 er idrettsdager der universell utforming, reell inkludering og aktivitetsglede står i sentrum. Arrangementet finner sted på Stovner stadion mai hvert år . Her blir det para orientering, friidrett, rullestol stafett,

golf, fotball.Kaste-øvelser, triksekonkurranse, demonstrasjon av førstehjelp

 morsomme leker og kulturelle innslag. Påmelding klikk her.

Foto:Abloom

Fokus på brukeropplevelsen/medvirkning i Abloom

Hele året dedikerer Abloom fine opplevelser gjennom ulike aktiviteter med brukermedvirkning og  brukeropplevelsen. Dette skjer i  utgangspunktet ved å forene krefter på tvers av sektorer og kompetanse og frivillighet, for å gi målgruppen inkluderende og meningsfylte aktiviteter. 

Rekordpåmelding til Abloom rideklubb

Vi har fått så mange påmeldinger til Abloom rideklubb enn vi kan håndtere! Dette er et tegn på et vellykket prosjekt som er både ønskelig og vel tatt imot. Barna stortrives

med terapiridning på tirsdager og stelle/ridekurs på lørdager! 

Tusen takk til Hööks for denne superfine gaven til Abloom Rideklubb! Barna kommer til å bli kjempeglade🎊 Hööks – Abloom riddere skal ha på seg ridebukser, hansker og sko/støvler som ekte ryttere 🎠🐎🎠🤩🥳 #Hox #Abloom #allebarnmednedsattfunksjonsevneskalbliverdsattsettoghørt

Abloom filmfestival 2023-vi lover deg et skikkelig kick!

Vi er godt i gang med planleggingen av årets Abloom filmfestival 2023! Vi ønsker dere velkommen til den tolvte Abloom filmfestival –  fra 19. november til 25. november 2023. Husk at uke 47 også er Awareness Week – en stor informasjonskampanje for å gjøre folk mer opplyst om situasjonen til barn og unge som lever med funksjonsnedsettelse. Årets tema er “Idrett -og trivsel for alle!”

Abloom inviterer til et meget samarbeid med idrettslag, norsk idrettsforbund, og andre som er sentrale aktører for å få personer med funksjonsnedsettelse inn i idretten. 2023-festivalen tar denne innsatsen til et nytt nivå. Med tema Idrett for alle ønsker vi å bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet via film og aktiviteter under festivalen. Vi mener det er på høy tid at alle barn og unge får tilgang til idrett – og opplever å bli helt inkludert både i idrettslag og samfunnet rundt. 

Ønsker du å samarbeide med oss? Ta kontakt med oss på post@abloom.no

Foto: Abloom

Økt deltakelse i kulturlivet til byrådet

Oslos kulturbyråd Omar Samy Gamal inviterte til innspillsmøte om økt deltakelse i kulturlivet – blant publikum og utøvere. Det er altfor mange som av ulike grunner ikke deltar i kulturlivet, og det må vi gjøre noe med! Kulturen er en viktig del av demokratiet vårt og må være reelt tilgjengelig for alle. Byrådet vil derfor legge fram en sak til bystyret om hvordan vi kan legge til rette for mer mangfold og bredere deltakelse i kulturlivet. Til arbeidet med saken ønskes særlig innspill fra de som opplever hindringer fra å delta i kulturlivet. Dette lukkede møtet hadde  et spesielt fokus på denne målgruppa. Abloom ga skriftlig innspill.

Innspillsmøtet om mandat for kino- og filmformidlingsstrategien 16. februar

Kommende arrangementer

Nå finner du flere av våre aktiviteter i Abloom på abloom.no . Vi har laget en egen arrangementside for barn, unge og barnefamilier, hvor du raskt og enkelt kan koble deg til et av våre eventer som ligger tilgjengelig.

Frivillige er en uvurderlig verdi for hele Abloom-fellesskapet. 

Du kan være en viktig bidragsyter i arbeidet vårt. Ønsker du å engasjere deg på en eller annen måte, så har du flere muligheter til det. Meld deg på som frivillig her.

Inflasjon

Februar er en merkemåned for flere av våre kolleger som ble tatt ut i permitteringer som følge av store svingninger i priser på varer og tjenester. Dette problemet skaper uforutsigbarhet. Hardt nok for de som rammes direkte og våre deltakere som rammes indirekte gjennom et begrenset tilbud. Det positive er at ingenting har stoppet helt opp, og vi skal fortsette vårt beste å gi tilbud til vår målgruppe og alle andre som ønsker å være med! Sjekk ut våre arrangementer her!

Støtt oss/bli medlem 

Alle kan være medlem i Abloom! Som medlem blir du deltager i et spennende nettverk der vi bygger bro mellom familier som har barn og unge med nedsatt funksjonsevne og resten av samfunnet. Bli med på et spennende nettverk/familie som gir tabuer og skam et ansikt og en følelse om at man kan ikke er alene om å fjerne tabuer og skam. Klikk her for mer info.

Foto: Abloom