Our Events

Abloom Film Festival – KICK-OFF

Aktivitetshuset K1 på Tøyen Kolstadgata 1, 0652, Oslo

Hva skjer: Barneaktiviteter, kake, film, quiz og underholdning
Hvem kan delta: Alle kan delta! Vi gir gratis inngang til barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen.

Barnehagedagen

Filmens hus Dronningens Gate 16, Oslo

Hva skjer: Barneaktiviteter, kake, film, quiz og underholdning
Hvem kan delta: Barnehager

Barnas dag

Filmens hus - Dronningens Gate 16 Oslo, 0152 Oslo

Hva skjer: filmvisning, muffins, kake, quiz og konkurranser
Hvem kan delta: Barneskoleklasser

Internasjonal mottakelse

Filmens hus - Dronningens Gate 16 Oslo, 0152 Oslo

Hva skjer: Mottakelse, mingling, filmvisning, panel. Vårt diskusjonspanel består av kompetente fagfolk og samfunnsaktører.
Hvem kan delta: fagfolk, diplomater, filmskapere, filmskoleelever og andre interesserte.

Barnas dag

Saga kino og Odeon kino

Denne uken skal vi virkelig sette barn og unge med spesielle behov på agendaen. Vi skal spre kunnskap og tips til hva vi alle kan gjøre for å skape et mer tilrettelagt og inkluderende samfunn. Når det handler om barn og unge med spesielle behov, så handler det jo om hele vårt samfunn. Og alle har noe å bidra med!

Jubileumskonferansen

Saga Kino Stortingsgata 28, Oslo

Hva skjer: Mottakelse, mingling, filmvisning, panel. Vårt diskusjonspanel består av kompetente fagfolk og samfunnsaktører.
Hvem kan delta: fagfolk, diplomater, filmskapere, filmskoleelever og andre interesserte.

Familiedag

Odeon kino

Hva skjer: filmvisning, muffins, kake, quiz og konkurranser
Hvem kan delta: Barneskoleklasser