Abloom som lærebedrift!

Vil du jobbe med engasjerte og dyktige fagfolk?

Vil du bli god i service- og administrasjonsfaget gjennom arbeid i en ideell organisasjon?

Vil du hjelpe barn og unge med funksjonsnedsettelse?

Da kan Abloom bli din lærebedrift! Arbeidsoppgavene dine følger læreplanen i faget. Og vi har en godkjent, intern opplæringsplan som følges. Men vi utarbeider og tilpasser selvfølgelig dine oppgaver ut ifra de behov du har.

Om Abloom

Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi har spesialkompetanse og særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede, og deres pårørende.

Målgrupper

 • Minoritetsspråklige barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse – og deres pårørende.
 • Barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa – der en eller flere medlemmer har en funksjonsnedsettelse.
 • Politikere og andre personer i maktposisjoner.

Les mer om hvem vi er og hva vi gjør her.

Nå kan du søke på to ledige lærlingplasser:

Lærlingstilling som Administrasjons- og prosjektmedarbeider

Fagbakgrunn: VG2 Service, sikkerhet og administrasjon

Arbeidsoppgaver:

 • Drift av organisasjonen og våre ulike aktiviteter, arrangementer og prosjekter.
 • Administrasjon av sikkerhet og rutiner.
 • Administrasjon av frivillighet
 • Oppfølging av brukere, pårørende, samarbeidspartnere, frivillige.
 • Assistere leder og andre i pågående prosesser i administrasjon.
 • Enkle kommunikasjonsoppgaver
 • Gjennomføring av aktiviteter og arrangementer.
 • Loggføring av egen læreprosess.

Vil tilbyr:

 • Kontorplass på Youngstorget i Oslo sentrum.
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Kontinuerlig oppfølging og opplæring.
 • Ansvar, utfordringer og muligheter til å vokse faglig.
 • Tilrettelagte oppgaver for de med spesielle behov.

Krav:

 • VG2 Service, sikkerhet og administrasjon
 • Du må snakke, skrive og forstå norsk, og være komfortabel med å bruke norsk som et arbeidsspråk. Nivå B2 er et krav for de som ikke har norsk som morsmål.
 • Du må overholde frister, yte etter evne og respektere avtaler.

Abloom er en mangfoldig organisasjon. Vi diskriminerer ingen og verdsetter forskjeller. Hos oss er alle velkommen – uansett legning, helseutfordring, hudfarge, religion, funksjonsevne, økonomisk situasjon osv. Du forplikter deg til å representere denne holdningen så lenger du er tilknyttet Abloom.

Vi oppfordrer kandidater med nedsatt funksjonsevne til å søke – dere er hjertelig velkommen til Abloom.

Hvordan søke?

Fortell oss om deg selv, hvor du går på skole (eller har gått), hvorfor du tenker Abloom er den riktige lærebedriften for deg – og hva du kan bidra med. Vi er alle forskjellige, og vi verdsetter forskjeller, så fortell oss det du vil om deg selv.

Har du spørsmål? Ikke nøl med å sende spørsmål til post@abloom.no, så svarer vi deg så snart vi kan. Takk for at du vurderer oss som lærebedrift.

Søknadsfrist 1. august 2024