Universell utforming

Mål, holdning og kjerneverdi

Abloom har Universell utforming som mål, holdning og kjerneverdi. Vi mener at et samfunn som stenger noen ute, er et samfunn som ikke når sitt potensiale. Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er ofte ubrukte ressurser. Og mange minoritetsspråklige funksjonshemmede opplever at avstanden til storsamfunnet er stor.

— Abloom jobber for at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt. Samfunnet må bli mer inkluderende og universelt utformet, sånn at vår visjon faktisk kan bli en realitet, sier Ablo0ms leder, Faridah Nabaggala.

Men hva er egentlig universell utforming?

Veldig enkelt forklart er det “inkluderende utforming” av bygg, gater, produkter, teknologi, omgivelser og alt vi benytter oss av i hverdagen. Det mest kjente eksemplet er at mennesker i rullestol ikke har tilgang til heis, og dermed har nesten umulig for å komme seg opp i høyere etasjer. Men det er mye, mye mer enn det.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer det slik: 

Med ”universell utforming” menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.”Universell utforming” skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. 

Men ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan det kan også oppsummeres veldig kort på denne måten:

  • Design for alle 
  • Utforming for alle 
  • Inkluderende utforming 
  • Universell design

Visste du at alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten, som publikumsbygg, nettsider, flyplasser, butikker, legekontor, kollektivtransport m.v. skal være universelt utformet?

Abloom Filmfestival hadde universell utforming som tema for Abloom filmfestival og Mini Abloom i 2018. På fagkonferansen under filmfestivalen det året kom mange aktører sammen for å drøfte, lære og spre informasjon om universell utforming.

Universell utforming (UU) som mål, holdning og kjerneverdi

Som mål:

⋅ Abloom har alltid UU som mål for våre arrangementer, prosjekter og fortløpende arbeid. Det betyr at alt vi gjør skal føre til at samfunnet blir mer inkluderende utformet.

Som holdning:

⋅ Ablooms ansatte, brukere og frivillige har også UU som holdning. Det vil si at måten vi tenker, handler og snakker på, gjør at hindre blir fjernet – og flere blir inkludert i samfunnet.

Som kjerneverdi:

⋅ Abloom som organisasjon har reell inkludering som kjerneverdi. Organisasjonens filosofi er at et samfunn som velger å stenge folk ute, er et samfunn som blir fattigere. Og et samfunn som velger å inkludere med spesielle behov, er et samfunn som blir rikere – sosialt, kulturelt og finansielt.

Eksterne lenker om UU:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets side om universell utforming

Store norske leksikon – Universell utforming

Regjeringens handlingsplan for universell utforming

KS sine sider om universell utforming