Inkluderende religionsutøvelse


Inkluderende religionsutøvelse

Abloom har siden organisasjonens oppstart registrert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske teorier rammer mennesker som lever med funksjonshemminger. Særlig i enkelte minoritetsmiljøer kan det være sterke oppfatninger om at funksjonshemminger er en guddommelig straff.

Bli med Abloom på vår reise mot et mer inkluderende religiøst fellesskap. Vårt e-læringskurs er utviklet for alle tros- og livssamfunn, med mål om å sikre at enhver, uavhengig av funksjonsevne, kan delta i sin religiøse praksis.

Mål: Fremme inkludering og respekt i tråd med CRPD.
Målgruppe: Alle innenfor tros- og livssamfunn, politikkere, fagpersoner.
Resultat: Økt inkludering og kunnskap om menneskerettigheter.

Lansering: 13. mai. Meld deg på nå!

Alle tros og livssamfunn.

Målgruppe

Prosjekt «Inkluderende religionsutøvelse» av Abloom

Mål: Sikre at alle, uavhengig av funksjonsevne og trosretning, kan delta i sin religiøse praksis i tråd med CRPD (Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne).

Bakgrunn: Mange med funksjonsnedsettelser opplever diskriminering i tros- og livssynssamfunn. Vi jobber for å endre dette i samsvar med CRPD.

Tiltak:

E-læringskurs «Et helt fellesskap.»
Støtte for sårbare grupper.
Bred tilgjengelighet av informasjon.
Kompetanseheving for ledere.
Målgrupper: Tros- og livssynssamfunn, søkere til religiøse stillinger, ansatte, ledere, og de med funksjonsnedsettelser.

Resultat: Økt inkludering i religiøs praksis og respekt for menneskerettigheter. 🌟🤝

Delta i vårt E-læringskurs: Inkluderende Religionsutøvelse

Felleserklæringen og CRPD er viktige verktøy

Felleserklæringen om at funksjonsnedsettelse ikke er en guddommelig straff, er et godt utviklet verktøy. Slik vi ser det, er denne erklæringen med på å skape mer forståelse, bygge broer og øke kunnskapsnivået om funksjonsnedsettelser. Les mer om dette via vår informasjon som per i dag er tilgjengelig på Ablooms kanaler i ulike format. Et videre mål er å aktivt løfte prosjektet “Retten til å kunne delta i inkluderende religionsutøvelse”.

På bakgrunnen av dette verktøyet skal vi aktivt løfte vårt neste prosjekt som omhandler å få gjennomslag for ‘Inkluderende religionsutøvelse’. Vårt mål er at alle – så langt det lar seg gjøre – skal kunne dyrke sin Gud i sitt trossamfunn. Dette gjelder både innen kristendommen, islam, jødedom eller andre trosretninger.

Mange personer med funksjonsnedsettelse er systematisk diskriminert fra å delta i gudstjenester i mange tro og livssynssamfunn. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) presiserer at alle personer – uansett funksjonsnedsettelse – har rett til å delta i samfunnet på lik linje med andre, og at dette også gjelder deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter og idrett (art. 30).

CRPD

CRPD er ukjent for mange tro- og livssynssamfunn med særlig fokus på minoritetsspråklige miljøer (moskeer, kirke, templer osv.) Abloom fortsetter kampen mot ‘tanken om guddommelig straff’.

Finansiert av Barne-og familiedepartementet