Inkluderende religionsutøvelse

Inkluderende religionsutøvelse

Abloom har siden organisasjonens oppstart registrert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske teorier rammer mennesker som lever med funksjonshemminger. Særlig i enkelte minoritetsmiljøer kan det være sterke oppfatninger om at funksjonshemminger er en guddommelig straff.

Målgruppe

Alle tros og livssamfunn og STL-miljø.

Felleserklæringen og CRPD er viktige verktøy

Felleserklæringen om at funksjonsnedsettelse ikke er en guddommelig straff, er et godt utviklet verktøy. Slik vi ser det, er denne erklæringen med på å skape mer forståelse, bygge broer og øke kunnskapsnivået om funksjonsnedsettelser. Les mer om dette via vår informasjon som per i dag er tilgjengelig på Ablooms kanaler i ulike format. Et videre mål er å aktivt løfte prosjektet “Retten til å kunne delta i inkluderende religionsutøvelse”

På bakgrunnen av dette verktøyet skal vi aktivt løfte vårt neste prosjekt som omhandler å få gjennomslag for ‘Inkluderende religionsutøvelse’. Vårt mål er at alle – så langt det lar seg gjøre – skal kunne dyrke sin Gud i sitt trossamfunn. Dette gjelder både innen kristendommen, islam, jødedom eller andre trosretninger.

Mange personer med funksjonsnedsettelse er systematisk diskriminert fra å delta i gudstjenester i mange tro og livssynssamfunn. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) presiserer at alle personer – uansett funksjonsnedsettelse – har rett til å delta i samfunnet på lik linje med andre, og at dette også gjelder deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter og idrett (art. 30).

CRPD

CRPD er ukjent for mange tro- og livssynssamfunn med særlig fokus på minoritetsspråklige miljøer (moskeer, kirke, templer osv.) Abloom fortsetter kampen mot ‘tanken om guddommelig straff’.