Organisasjonen

Abloom er en organisasjon som jobber for å bryte tabuer. Organisasjonen ble etablert i Oslo i 2012 av Faridah S. Nabaggala og Faridah fikk Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid i 2023. Vi har flere tilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Om organisasjonen

 • Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi har spesialkompetanse og særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres pårørende, og vi har alle diagnoser representert. Abloom har blitt godkjent som en selvstendig lærebedrift i service og administrasjon! Vi skal ta inn lærlinger med særskilte behov og støtte dem på vei mot en spennende karriere.
 • Abloom jobber med å bryte skadelige tabuer som rammer mennesker med funksjonsnedsettelser. Disse tabuene fører til sosial isolasjon, uhelse og økende grad av segregering i samfunnet. Ablooms visjon er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli verdsatt, sett og hørt.
 • Organisasjonen fremmer sosial inkludering av målgruppen gjennom arrangementer og prosjekter gjennom året. Alt vi gjør er åpent for alle, men majoriteten av deltakerne våre er minoritetsspråklige. Våre hovedarrangementer inkluderer Abloom Filmfestival i uke 47 (siden 2012), Mini Abloom paraidrettsdag (siden 2015), ferieaktiviteter for alle, Rideglede for alle og i 2024 har vi utviklet et e-læringskurs,«Et helt fellesskap» for tros- og livssamfunn.

Abloom Crew

Faridah S. Nabaggala

Daglig / kunstnerisk leder

For mer informasjon om Faridah: Les her!

Kontakt: post@abloom.no

Zahraa Shakoor

Assisterende administrator

Kontakt: zahraa@abloom.no


Madeleine Johansen

Prosjektleder

Kontakt: madeleine@abloom.no

Najwa Mohammed

Kontormedarbeider

Kontakt: najwa@abloom.no

Kari Sæland

Kontormedarbeider

Kontakt: kari@abloom.no

Eszter Vuojala

Festivalkoordinator

Kontakt: eszter@abloom.no

MEDLEMSKAP

Organisasjonen kan ha som medlemmer personer med funksjonsnedsettelse, foreldre, søsken, andre pårørende, flyktninger  og andre interesserte.

Innmelding i Abloom skjer på abloom.no

Medlem som ikke har betalt kontingent ved forfall etter annen gangs purring, betraktes ikke lenger som medlem.

Dette tror vi på

 • Ingen skal oppleve utenforskap fordi de er født annerledes.
 • Tabuer skal bryter – kunnskapen skal styrkes. Og det må sårbare individer til gode.
 • Alle, uansett identitet, er velkommen til å gjøre noe godt andre gjennom Abloom.

Målgruppe

 1. Minoritetsspråklige barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse – og deres pårørende.
 2. Barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa – der en eller flere medlemmer har en funksjonsnedsettelse.

Dette gjør vi

 • Vi arrangerer Abloom Filmfestival, Mini Abloom, Abloom Sommerdager og har en rekke prosjekter. En effektiv leverandør av gode møteplasser for sårbare minoriteter og fagpersoner.
 • Abloom står i front i kampen for å bryte tabuer, bl.a gjennom prosjektet “Funksjonsnedsettelse – ikke en guddommelig straff”.
 • Abloom starter og deltar i debatter om funksjonshemmede og deres behov.
 • Abloom stimulerer til økt samfunnsdeltakelse blant minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres familier.
 • Abloom rekrutterer, organiserer og lærer opp frivillige med minoritetsbakgrunn – mange av dem flyktninger og sårbare dobbelminoriteter.
 • Abloom sitter i ulike råd og utvalg som sikrer god samhandling. Vi samarbeider også med forskere i Norge, og bidrar gjerne med mer innen forskningen og utvikling.
 • Abloom rådgir og veileder målgruppen hele året.

Abloom fyller 11 år i år! I uke 47 under Abloom Filmfestival og Abloom Awareness Week blir det stor fest og mange gode arrangementer. Vi gleder oss til å se deg. Her kan du melde deg på våre arrangementer.

Abloom Awareness Week (startet i 2020) er lagt til samme uke som Abloom Filmfestival, og har fullt fokus på å bevisstgjøre befolkningen om hva det vil si å ha en funksjonsnedsettelse. Denne uken skal vi virkelig sette barn og unge med spesielle behov på agendaen. Vi skal spre kunnskap og tips til hva vi alle kan gjøre for å skape et mer tilrettelagt og inkluderende samfunn. Når det handler om barn og unge med spesielle behov, så handler det jo om hele vårt samfunn. Og alle har noe å bidra med!

Nytt initiativ fra 2021 ! Barnejury under Abloom Filmfestival- Normbrytende representasjon!

Vi presenterer sannsynligvis verdens første og eksklusive barnejury som består av mangfold. Nemlig et barnejury består av barn med funksjonsnedsettelse. De skal få lov til å velge en film og dele en pris. Målet er å bekjempe fordommer mot barna med funksjonsnedsetteler og synliggjøre dem på viktige arenaer: Slik bygger vi mestringsfølelse hos barnet selv.

Grunnlegger og daglig leder, Faridah Nabaggala, vant “Oslo Bys kunstnerpris i 2014 – for fremragende innsats innen Oslos kulturliv” og NHF Oslos hederspris for 2016. Nabaggala er en viktig aktør i kampen for funksjonshemmebevegelsen i Norge, og sentral i arbeidet for minoritetsspråklige funksjonshemmedes kår og behov. Les mer om Faridah her.

Ordet Abloom betyr “i full blomst”, noe som er ment å skulle gjenspeile hva organisasjonen og festivalen står for. Vi ønsker at barn og unge med spesielle behov skal bli verdsatt, sett og hørt, og vi ønsker at de skal kunne slå ut i full blomst.