Organisasjonen Abloom opplevde en overveldende positiv respons på AFA-prosjektet som ble gjennomført med midlene fra Oslo kommune siden 2016. Vi har gjennom dette prosjektet omfavnet alle, da prosjektet var åpent for alle. Underveis har vi plukket opp personer med nedsatt funksjonsevne med flyktning- og asylsøkerstatus – som ellers ikke hadde fått den hjelp og veiledning de var i behov for. Gjennom et seminar i september 2017 synliggjorde vi disse menneskene, samt deres utfordringer.

Flyktninger fra Syria og andre frivillige har fått arbeidserfaring gjennom organisasjonens aktiviteter, en erfaring som har vært meget gunstig for både flyktningene og organisasjonen. 

I 2017 har Abloom hatt fire praktikanter gjennom AFA-prosjektet. Flere av deltakerne oppgir den verdifulle arbeidserfaringen og muligheten til å praktisere norsk som den viktigste delen med prosjektet, noe Najwa Mohammad kunne fortelle i et intervju publisert i Abloom-bloggen.

Gjennom alle våre arrangementer har vi i AFA-prosjektet  klart å aktivisere flyktninger, gjennom turer, utflukter, informasjonsmøter, seminarer, konferanser og filmtilbud som flyktningene kan delta på. Målet med prosjektet var å gi denne gruppen positive opplevelser(kulturlivet og arbeidslivet) og muligheten til å bygge nettverk.

Hensikten med tiltaket/prosjektet:

 • Utløse frivillig innsats blant befolkningen

 • Involvere blant flyktninger og asylsøkere i ordinære frivillige aktiviteter

 • Fremme sosialt entreprenørskap for og med flyktninger og asylsøkere

 • Støtte flyktninger og asylsøkere som nye i byen i en sårbar fase

 • Skape møteplasser og gode relasjoner mellom lokalbefolkning og flyktninger og asylsøkere

 • Øke flyktningers mulighet til å lære norsk, ta utdanning, få arbeid, og etablere nettverk

 • Invitere bedrifter og læresteder med i ideell innsats

 • Utfylle og være et supplement til kommunens integreringsarbeid

  Målgruppen

  Primærmålgruppen for prosjektet er minoritetsspråklige flyktninger/asylsøkere som har enda flere utfordringer enn etniske nordmenn har – ikke integrert eller inkludert i samfunnet.

  EN STOR TAKK TIL OXLO (OSLO KOMMUNE)

  Kontakt oss: [email protected]