Om paraleker

Mini Abloom er en kortvarig festival som har blitt arrangert siden 2015, med fokus på inkludering av barn med funksjonsnedsettelser og aktivisering av minoritetsspråklige barn i Oslo. I 2019 ble Mini Abloom omgjort til en Paraidrettsdag. Arrangementet varer en dag og har funnet sted ved Rommen skole i Groruddalen de siste årene. Festivalen er en kompakt utgave av den årlige Abloom Filmfestival, som holdes hver uke 47. Mini Abloom er først og fremst rettet mot barn og unge med nedsatt funksjonsnivå, men er åpen for alle deltakere. Vi tilbyr både et fysisk og et online program for å sikre deltakelse fra skoler og barnehager over hele Norge, uavhengig av hvor de befinner seg.

Mini Ablooms mål

1. Inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i sine lokalsamfunnsaktiviteter ved å synliggjøre deres behov og oppmuntre omgivelsene til å anerkjenne, lytte til, og verdsette dem.

2. Øke deltakelsen av barn med minoritetsspråklige bakgrunner i samfunns- og kulturlivet som en sentral del av integreringspolitikken.

3. Fremme kunnskap om Universell Utforming (UU) som et verktøy for inkludering og tilrettelegging blant barn i våre målgrupper. Samtidig informere samarbeidspartnere om hva UU er, hvorfor det er nødvendig, og hvordan det kan bli en realitet.

4. Sørge for at barn med innvandrerbakgrunn er representert i relevante og positive aktiviteter, spesielt å sikre at minoritetsspråklige barn med funksjonsnedsettelser har tilgang til inkluderende sosiale arenaer.

5. Utbre kunnskap om inkluderende fritidsaktiviteter i nærmiljøet, oppmuntre barn til aktiv deltakelse og engasjement, og bidra til å skape et mer inkluderende samfunn.

6. Fremme reell inkludering av alle i organisert idrett, slik at alle kan delta i lek, moro og idrettsaktiviteter.

Abloom Rideklubb -Ri med stil!

Abloom Rideklubb er en inkluderende rideklubb der alle føler seg velkomne!

Målgruppene våre inkluderer barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier, samt barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen. Vi har identifisert et behov for å aktivisere disse målgruppene, da det ofte mangler tilbud til dem. Siden vår oppstart har vi arbeidet for å sikre at alle barn og unge, uavhengig av funksjonsevne og bakgrunn, har tilgang til idretts- og kulturopplevelser. Mange av barna og unge i våre målgrupper lever under fattigdomsgrensen.

Hesten som terapeut: Ridning gir mange med nedsatt funksjonsevne muligheten til å oppleve glede og nytte. Den bidrar først og fremst til å forbedre balanse og styrke i kroppen. Hestens varme og bevegelser stimulerer nervesystemet og bidrar til å aktivisere muskler med nedsatt funksjon. Å mestre ridning gir en følelse av glede og prestasjon. 🐎