AFF 2024

Abloom filmfestival er en viktig inkluderingsarena som fyller 13 år.

Filmfestivalen har særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres pårørende, men den er åpen for alle.

Foto: Abloom

Velkommen til den trettende Abloom filmfestival –  fra 14. november til 23. november 2024. Husk at uke 47 også er Awareness Week – en stor informasjonskampanje for å gjøre folk mer opplyst om situasjonen til barn og unge som lever med funksjonsnedsettelse.

Årets tema er “Norsk Litteratur – et manglende fjell av litteraturgull!”

Abloom skal etablere et tett samarbeid med norske forfattere og kulturinstitusjoner, med fokus på norsk litteratur som et uoppdaget fjell av litteraturgull. Den kommende festivalen i 2024 tar denne litterære innsatsen til nye høyder. Under temaet «Litteratur for alle» ønsker vi å bidra til å spre kunnskap og glede rundt norsk litteratur gjennom film og ulike aktiviteter med fokus på barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Vi mener det er på høy tid at alle, uavhengig av bakgrunn, får tilgang til den rike arven av norsk litteratur og opplever full inkludering i litterære miljøer og samfunnet generelt. Vi tror på kraften i en mangfoldig litteraturkultur for å berike vårt intellektuelle landskap og styrke samfunnets sammenhengskraft.

Du får muligheten til å utvide ditt nettverk og blir bedre på det du allerede er god på gjennom en mangfoldig filmkultur ønsker vi å skape mangfold også i idretten. Samfunnet har ikke statiske komponenter, men er summen av all vår innsats. Film, litteratur og debatt går hånd i hånd!

Abloom har siden 2012 jobbet med holdningsendringskampanjer med mål om å bryte ned tabuer som eksisterer i samfunnet. Abloom har dyrket frem forbilder med funksjonsnedsettelser. I dag fronter de funksjonsnedsettelse. Det tyder på at våre møteplasser er en av de viktigste metodene som motor og drivkraft til funksjonsnedsettelsens bevegelse. Abloom har drevet med interseksjonalitet siden oppstart, og de metodene vi har tatt i bruk handler om å ivareta mangfold. For Abloom er det viktigste å omfavne alle med funksjonsnedsettelse, uansett bakgrunn. Og du, husk at ALLE barn og unge med funksjonsnedsettelse SKAL bli verdsatt, sett og hørt!

Digitale priser:
Digital deltakelse, én person: 150,-
Gruppepriser 10-40 – 299,-
Gruppepriser 50 + 499kr


Fysiske priser
Fagpersoner 700,-
Gruppepriser 5-40; 250,-
Gruppepriser 50 + 370,-