AFF 2024

Abloom filmfestival er en viktig inkluderingsarena som fyller 13 år.

Filmfestivalen har særlig fokus på minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres pårørende, men den er åpen for alle.

Foto: Abloom

Velkommen til den trettende Abloom filmfestival –  fra 14. november til 23. november 2024. Husk at uke 47 også er Awareness Week – en stor informasjonskampanje for å gjøre folk mer opplyst om situasjonen til barn og unge som lever med funksjonsnedsettelse.

Årets tema er “Norsk Litteratur – et manglende fjell av litteraturgull!”

Abloom skal etablere et tett samarbeid med norske forfattere og kulturinstitusjoner, med fokus på norsk litteratur som et uoppdaget fjell av litteraturgull. Den kommende festivalen i 2024 tar denne litterære innsatsen til nye høyder. Under temaet «Litteratur for alle» ønsker vi å bidra til å spre kunnskap og glede rundt norsk litteratur gjennom film og ulike aktiviteter med fokus på barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende. Vi mener det er på høy tid at alle, uavhengig av bakgrunn, får tilgang til den rike arven av norsk litteratur og opplever full inkludering i litterære miljøer og samfunnet generelt. Vi tror på kraften i en mangfoldig litteraturkultur for å berike vårt intellektuelle landskap og styrke samfunnets sammenhengskraft.

Lys i mytenes mørke

«Lys i mytenes mørke: Litteraturfagkonferansen 2024», initiert av Abloom, fokuserer på å øke
kunnskapen om Norges historie, kunst og kulturer. Dette prosjektet legger vekt på innsamling,
dokumentasjon, bevaring og formidling av materiale som speiler mangfoldet i norsk kulturhistorie.
Spesielt vil prosjektet utforske funksjonshemmingens plass og representasjon i kulturen, med et
mål om å inkludere flere stemmer og styrke mangfoldet i kulturvernet. Gjennom Litteraturfagkonferansen og relaterte aktiviteter , vil prosjektet bidra til en dypere forståelse og bredere anerkjennelse av mangfoldige perspektiver.
«Lys i mytenes mørke» er et viktig skritt mot et mer inkluderende kulturlandskap i Norge.

Vår fellesskaps invitasjon

Lys i mytenes mørke er mer enn et prosjekt; det er en invitasjon til fellesskap. Vår målgruppe strekker seg fra akademiske sirkler engasjert i kulturhistorie, til studenter ivrige etter å lære, til kulturinteresserte individer fascinert av Norges mangfoldige fortellinger. Vi ser også mot historie-entusiaster som verdsetter dybden i fortidens lærdommer, samt minoritetsgrupper og organisasjoner for funksjonshemmede som søker en plattform for sine stemmer. Sammen, med hver unike perspektiv, vever vi et rikere bilde av vår felles kulturarv.

Oppdag lys i mytenes mørke

En unik reise gjennom de glemte kapitlene av Norges kulturhistorie. Vårt prosjekt inviterer deg, enten du er en ivrig historie-entusiast, en student med sult på kunnskap, eller en aktiv deltaker i kulturlivet, til å utforske mangfoldet og rikdommen i vår felles arv. Sammen belyser vi de underrepresenterte historiene om funksjonshemming med mål om å fremme en inkluderende fortelling for alle.

Finansiert av Kulturdirektoratet