Abloom Barnejury


Abloom Barnjury er sansynligvis verdens første jury bestående av barn med funksjonsnedsettelser. Det er en gruppe barn som skal se på barnefilmer og til slutt velge ut en favoritt film som deretter kåres som årets beste film og som får utdelt Abloom Prisen! Abloom mener at alle skal få være med på film, lek, idrett, skole og andre ting som skjer i verden. Vår visjon er at alle barn og unge med funksjonsnedsettelse skal bli sett, verdsatt og hørt!

Nå er vi på jakt etter deg til Abloom Barnejuryen! Er du mellom 8-16 år og interessert i film?

OBS! Fristen for påmelding til Barnjuryen er 1. Juni hvert år.

Møt juryen 2022 bestående av 5 barn: