Annonse til frivilligkoordinator for AFF2023

Velkommen! Du som frivilligkoordinator ønsker vi at er initiativrik, selvstendig, ryddig, strukturert og kan bidra til nytenkning og videreutvikling i Abloom.

Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012, som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi anser oss selv som en viktig kulturinstitusjon som har fremmet mangfold og bidratt til felles verdier i samfunnet. Vi er overbevist om at møteplassene vi oppretter, er en arena for utvikling av et inkluderende og positivt flerkulturelt samfunn.

Abloom er så heldige å ha med seg så mange flotte frivillige som hjelper oss med å holde filmfestivalen i gang. Disse frivillige hjelper til på alle festivaldagene og er veldig viktige for oss. Uten dem så er det ikke noe filmfestival, så tusen takk til alle frivillige som hjelper til med filmfestivalen.

Oppstart – september t.o.m november

Lønn etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Være kontaktperson og bindeledd for våre frivillige i organisasjonen.
 • Legge til rette for frivillig aktivitet gjennom kontakt med frivillige og våre samarbeidspartnere.
 • Være pådriver for å skape god stemning på våre møteplasser og stimulere til samhandling av deltakere og samarbeidspartnere og Abloom.
 • Forberede og skrive artikler med saker om frivillighetsarbeid i Abloom.
 • Samarbeide tett med daglig leder i Abloom og abloom crew .
 • Ha god erfaring
 • Kontakte og mobilisere frivillige til Abloom filmfestival.  
 • Planlegge og gjennomføre frivillige aktiviteter (møter, samling osv).
 • Følge opp og videreutvikle Ablooms frivillighetsstrategi.
 • Mobilisere, veilede og motivere frivillige til å rekruttere.
 • Utnytte potensialet i digitale informasjons- og samarbeidsverktøy, som abloom.no og SoMe kanaler
 • Bidra i sluttrapporten
 • Veileder/frivillig koordinator for elevene fra Kuben vgs som har erfaring med frivillig arbeid. 
 • Skrive en attest til alle frivillige. 

Vennligst meld deg inn her!

Med vennlig hilsen,

Zahraa Shakoor
Assisterende administrator
Abloom
45854669