Kine Wold Lunde: En forkjemper for inkluderende idrett på Abloom filmfestival 2023

En av våre fremtredende innledere på Abloom filmfestival 2023 er Kine Wold Lunde fra Norges Idrettsforbund. Kine deler sin verdifulle innsikt om hvordan Norges Idrettsforbund arbeider for å fremme inkluderende idrettsmuligheter for personer med funksjonsnedsettelser.

Hvordan arbeider Norges Idrettsforbund gjennom paraidrettsavdelingen for å fremme inkluderende idrettsmuligheter for personer med funksjonsnedsettelser

En viktig del av denne jobben gjøres av rådgivere i både idrettskretser og særforbund. I hver idrettskrets jobber det en som har ansvar for paraidretten lokalt og skal oversikt over tilbud. I hvert særforbund jobber det også en som har ansvar for paraidrett og skal hjelpe klubbene med å utvikle paraidretten. Idrettskrets og særforbund samarbeider tett med idrettslagene for å skape bedre og flere tilbud til de med nedsatt funksjonsevne. 

Kan du gi oss noen eksempler på vellykkede initiativer eller programmer innenfor paraidretten som har bidratt til å gi flere personer med funksjonsnedsettelser muligheten til å delta i idrettsaktiviteter?

Det fins mange gode eksempler, men det som fungerer best er når flere jobber sammen for å bygge opp tilbudene. Slik beskrevet over må klubben jobbe sammen med særforbundet og idrettskretsen. Det er også viktig å reklamere godt om tilbudet til både bydelen og brukerorganisasjoner slik at folk vet at det fins et tilbud. 

Hvordan jobber Norges Idrettsforbund med idrettslag og organisasjoner for å skape et mer tilgjengelig og inkluderende miljø for alle, uavhengig av evner?

Vi er mye ute og snakker med idrettslagene og trenere. Vi tilbyr også kurs for trenere, slik at de skal bli tryggere i møte med de med funksjonsnedsettelser. I tillegg samarbeider vi tett med brukerorganisasjoner. Det er viktig at de vet om hvilke tilbud som finnes, slik at de kan dele informasjon med sine medlemmer. 

Hva er noen av de viktigste utfordringene personer med funksjonsnedsettelser kan møte når de ønsker å delta i idrettsaktiviteter, og hvilke ressurser eller støtte gir Norges Idrettsforbund for å hjelpe dem?

Mange sliter med å finne frem til tilbud og riktig kontaktinfo. De vet ikke alltid hvor de skal begynne å lete etter informasjon. En annen viktig utfordring er at idrettslaget og utøverne må tørre å gå i dialog med hverandre. Noen ganer er idrettslaget eller treneren redd for at de ikke har nok kompetanse til å ta imot en med nedsatt funksjonsevne. Da er det viktig å snakke sammen, slik at man sammen kan finne gode løsninger for inkludering.

Hvordan kan samarbeidet mellom Norges Idrettsforbund og Abloom Filmfestival bidra til å øke bevisstheten om betydningen av inkluderende idrett og inspirere til flere muligheter for deltakelse?

Det viktigste vi kan gjøre i fellesskap er å sikre at vi når ut med informasjon til de som trenger det. Det er vanskelig for mange minoritetsfamilier å finne frem til riktig informasjon og vite hvor de skal ta kontakt for å finne idrettstilbud. Det fins mange gode tilbud i Oslo, men vi må gjøre det enklere å finne frem. 

Gjennom Abloom filmfestival kan vi dele historier og erfaringer som inspirerer til deltakelse. Vi kan også benytte festivalen som en plattform for å fremme idrettsarrangementer, ressurser og støttetjenester som Norges Idrettsforbund tilbyr.

Samarbeidet mellom disse to organisasjonene kan bidra til å belyse viktigheten av inkluderende idrett og motivere flere til å ta del i den gleden og fellesskapet som idretten bringer med seg. Sammen kan vi arbeide for å sikre at ingen blir utelatt, og at idretten er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Abloom Filmfestival har vært en feiring av inkludering, og med Kine Wold Lunde som en av innlederne. Sjekk gjerne vår live-stream som er lagt ut for å få med deg idrettskonferansen for 2023!