Manglende oppfølging av unge voksne funksjonshemmede i spesialisthelsetjenester- Bekymringsmelding

Abloom ønsker å kaste lys på en svært bekymringsfull situasjon som har alvorlige konsekvenser for unge voksne med funksjonshemminger. Denne meldingen bærer en presserende appell om oppmerksomhet og umiddelbare tiltak fra relevante myndigheter og beslutningstakere. Les mer om oss: www.abloom.no

Unges behov overses

Abloom er dypt urolige over det pågående problemet med mangelfull oppfølging og tilrettelegging av helsetjenester for unge voksne med funksjonshemminger. Etter at de fyller 18 år, står denne sårbare gruppen overfor store utfordringer når det gjelder overgangen til spesialisthelsetjenester. Spesielt ønsker vi å rette søkelyset mot den kritiske situasjonen som er oppstått som følge av flyttingen av spesialisthelsetjenester til Ahus Universitetssykehus.

Bekymringsfull

Flyttingen av helsetjenester fra Oslo universitetssykehus til Ahus Universitetssykehus har ført til en betydelig svekkelse av de tilgjengelige spesialisthelsetjenestene for unge voksne med funksjonshemminger. Overgangen har resultert i økt avstand, utfordringer med tilgjengelighet og en nedgang i tjenestekvalitet, som er avgjørende for deres velferd og livskvalitet.

Mangel på Kontinuitet

Det er åpenbart at mangel på kontinuitet i helsetjenestene, spesielt i overgangen til voksenomsorg, har ført til forvirring og frustrasjon blant denne sårbare gruppen. Overgangen har medført en betydelig reduksjon i støtte og oppfølging for unge voksne med funksjonshemminger, som allerede står overfor betydelige utfordringer knyttet til helse og livskvalitet.

Appell til Handling
Abloom appellerer til ansvarlige myndigheter og helsepersonell om umiddelbar handling. Det er på høy tid å rette opp den manglende oppfølgingen av unge voksne med funksjonshemminger i spesialisthelsetjenestene. Dette inkluderer å implementere tiltak som sikrer tilstrekkelig tilgjengelighet, kvalitet og kontinuitet i tjenestene, spesielt for de som er påvirket av flytting til Ahus Universitetssykehus.


Dette er en alvorlig situasjon som haster med å bli løst. Vi oppfordrer ansvarlige myndigheter og beslutningstakere til å ta ansvar for å sikre nødvendig støtte og oppfølging for unge voksne med funksjonshemminger. Vi håper at denne bekymringsmeldingen vil føre til konkrete endringer som vil forbedre livssituasjonen for denne sårbare gruppen.

Med vennlig hilsen,

Faridah Nabaggala , leder i Abloom