Møt Ingibjörg Jónasdóttir innleder under Aff2023 fagkonferansen: Inkludering i Idretten!

ALLEMEDs Mål: Ekte Inkludering

På hjertet av ALLEMEDs visjon ligger ønsket om å overkomme barrierer og skape en inkluderende idrettsverden. Gjennom samarbeidsverktøy har ALLEMED gjort det enklere for organisasjoner og kommuner å identifisere barrierer for deltakelse blant barn og unge, og deretter utvikle lokale løsninger for å inkludere flere.

«Idrett for Alle»: Ablooms Tema

Abloom Filmfestivalens 2023-tema, «Idrett for Alle», smelter sømløst sammen med ALLEMEDs innsats. ALLEMEDs arbeid for å inkludere personer med ulike evner i idrettsaktiviteter passer perfekt inn i festivalens mål om å fremme inkluderende idrett. Dette partnerskapet understreker viktigheten av å bryte ned barrierer.

Dialog og Handling: Samarbeidet i Praksis

Samarbeidet mellom ALLEMED og Abloom Filmfestival går utover retorikk og handler om konkrete tiltak. Gjennom dialog og lokale samarbeidsprosesser legger de til rette for endring. Ved å fokusere på barrierer som fysisk funksjonsevne og utvikle tilpasninger, viser de veien mot ekte inkludering.

Suksesshistorier og Lokale Løsninger

Historiene om suksess handler om de mange som ønsker inkludering, men ikke alltid vet hvordan. ALLEMEDs tilnærming gir plattformen for kommuner, skoler og idrettslag å dele erfaringer og finne kreative lokale løsninger. Dette viser at inkludering er mulig når alle samarbeider.

Inspirerende Deltakelse: Veien Fremover

Sammen med Abloom Filmfestival håper ALLEMED å inspirere flere til å engasjere seg i inkluderende idrettsaktiviteter. Deres visjon og innsats understreker at inkludering ikke er en fjern drøm, men en målbar realitet. Ved å dele kunnskap og erfaringer, ønsker de å skape en fremtid der idretten er åpen for alle.

Når Ingibjörg Jónasdóttir inntar scenen på Abloom Filmfestivalen 2023, bringer hun med seg en inspirerende fortelling om hvordan idrett og film kan forenes for å skape en inkluderende verden. Deres samarbeid setter tonen for en verden der alle kan delta, uansett evner, og oppleve gleden ved idrett.

Gled deg til å høre Ingibjörg Jónasdóttir på Abloom Filmfestival 2023, hvor hun deler det banebrytende samarbeidet for å gjøre idretten tilgjengelig for alle. 🤝🎬

Meld deg på fagkonferansen her: https://abloom.no/events/aff-dager-pa-sentralen/