“Funksjonsnedsettelser - ikke en guddommelig straff”

“Funksjonsnedsettelser -
ikke en guddommelig straff”

Hele prosjektet tar utgangspunkt i FNs CRPD-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Appeller fra ulike samarbeidspartnere og støttespillere:

Første samarbeidsmøte med Abloom ifm. 

Prosjekt Abloom bryter ned tabuer 2021

Prosjektdokumenter