«Funksjonsnedsettelser – ikke en guddommelig straff»

Hele prosjektet tar utgangspunkt i FNs CRPD-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Ikke en guddommelig straff

Siden starten av organisasjonen har Abloom observert at tabuer, vrangforestillinger og overtroiske teorier påvirker mennesker med funksjonshemninger. Spesielt i noen minoritetsmiljøer kan det være sterke oppfatninger om at funksjonshemminger er en guddommelig straff. Den kulturelle og religiøse bakgrunnen til disse gruppene og individene forplanter seg til nye generasjoner. Abloom tar ingen posisjon i teologiske spørsmål, men vi kjemper for funksjonshemmedes hverdag og fremtid.

Hovedmålet med prosjektet er å endre holdninger og atferd i minoritetsmiljøer som oppfatter funksjonshemming som en guddommelig straff. Vi håper at en endring i holdning/atferd vil gi minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn større sjanse for å nå sitt fulle potensiale.

Målgruppe

De primære målgruppene er de vi ønsker å påvirke: Minoritetssamfunn og deres holdninger til funksjonshemmede. Vi tenker spesielt på miljøer der det er sterkt stigma knyttet til å få barn med funksjonsnedsettelse av ulike sosioøkonomiske og kulturelt-religiøse grunner. Målgruppene for prosjektet er kirker og religiøse grupper i Norge, og vi har et spesielt fokus på ledere og ressurssterke mennesker i trossamfunn. Men vår kjernemålgruppe er familiene og personene som lever med funksjonsnedsettelser og de ulike stigmaene knyttet til den.

Samarbeid med oss!

Prosjektet har en rekke samarbeidspartnere. Vi har valgt å samarbeide med mange tros- og livssynssamfunn. På denne måten bidrar vi til å utvikle dialogarbeid og samarbeid mellom ulike trossamfunn og andre aktører lokalt. Vi er glade for å få med så store trossamfunn i prosjektet, og gleder oss til det videre samarbeidet med dem og de andre trossamfunnene vi rekrutterer.

Ta kontakt: post@abloom.no

Finansiert av Barne- og familiedepartementet