Abloom Rideklubb

Deltakelse i fritidsaktiviteter er for mange grunnlaget for god helse og trivsel, og dette skapes i barne- og ungdomstiden. Abloom rideklubb arrangerer ridekurs i samarbeid med en rideskole.

Vi ønsker å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vi jobber mot sosial isolasjon, uhelse og økende grad av segregering i samfunnet. Vårt mål er å fremmer sosial inkludering av målgruppen gjennom fritidsaktiviteter og slik deltakelse i fritidsaktiviteter er for mange grunnlaget
for en fin oppvekst.

Påmelding

Send oss en epost: post@abloom.no

Praktisk informasjon

Aktiviteter: Stelle/ridekurs ponni for de fra 6-12 år, Ridekurs Ponni/hest

Vi møtes en gang i uken.

Program for høsten 2023

Alna ridesenter

En gang i uka fra 02 sept. – 11.nov. (35 – 44)

Stovner ridesenter

En gang i uka fra 05 sept. – 07.nov. (36 – uke 45)

Hvilke aldersgrupper er med i målgruppen? 

Målgruppen: Primært for Minoritetsspråklige barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familier men også barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa.

Barn under 12 år
Ungdom 13-19 år
Unge voksne 20-25 år

Abloom Rideklubb

Abloom rideklubb arrangerer ridekurs i samarbeid med en ride skole. Vi ønsker å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Deltakelse i fritidsaktiviteter er for mange grunnlaget for god helse og trivsel, dette skapes i barne- og ungdomstiden. Vi jobber mot sosial isolasjon, uhelse og økende grad av segregering i samfunnet. Fremmer sosial inkludering av målgruppen gjennom fritidsaktiviteter. Deltakelse i fritidsaktiviteter er for mange grunnlaget for mange.