Slide Slide LES MER

Abloom filmfestival

21. til 27. november 2021

ÅPENT FOR ALLE

QUIZ, UNDERHOLDNING, SANG, MUSIKK OG DANS

FOREDRAG, DEBATT OG FILM

Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Nyheter

Nyheter

En frydefull Abloomdag på Tusenfryd

En frydefull Abloomdag på Tusenfryd Abloom gir opplevelsesrike sommerdager med gratis tilbud til flyktninger, barnefamilier med barn/unge med nedsatt funksjonsnedsettelse, og personer som lever under fattigdomsgrensen. Målgruppene våre har utfordringer […]

Abloom

0 Comments

Nyheter

“Jamila” (pårørende) frykter barnevernet

Faridah ble den 23. juni valgt inn i Likeverds- og mangfoldsutvalget.

Johannes Hellstrand Frøshaug

0 Comments

Nyheter

Vi gratulerer vår direktør med høythengende utnevnelse

Faridah ble den 23. juni valgt inn i Likeverds- og mangfoldsutvalget.

Johannes Hellstrand Frøshaug

0 Comments

Vi holder oss til disse kjerneprinsippene

01

Ingen skal oppleve utenforskap fordi de er født annerledes.

02

Tabuer skal brytes - kunnskapen skal styrkes. Og det må være til gode for sårbare individer.

03

Alle, uansett identitet, er velkommen til å gjøre noe godt for andre gjennom Abloom.

Våre viktigste handlingsområder

Møteplasser

Vi arrangerer Abloom Film Festival, Mini Abloom og Abloom Summer - En effektiv leverandør av gode møteplasser for sårbare minoriteter og profesjonelle.

Samfunnsdeltakelse

Abloom stimulerer til økt samfunnsdeltakelse blant minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres familier.

Adressere tabuer

Abloom står i front i kampen for å bryte tabuer, bl.a gjennom prosjektet “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”.

Frivillige muligheter

Abloom rekrutterer, organiserer og lærer opp frivillige med minoritetsbakgrunn - mange av dem flyktninger og sårbare dobbelminoriteter.

Debatter og bevissthet

Abloom organiserer, deltar og oppmuntrer til debatter om funksjonshemmede og deres behov i ånden av læring og bevisstgjøring.

Beslutningspåvirkning og forskning

Abloom sitter i ulike råd og komiteer som kan gjøre godt samspill. Vi samarbeider også med forskere i Norge og bidrar mer i forskning om funksjonshemninger.

Sponsorer

FARIDAH. S. NABAGGALA

Administrerende Direktør/Kunstnerisk Leder/Produsent
Email: post@abloom.no

NAJWA MOHAMMED

MEDARBEIDER
Email: najwa@abloom.no

Eszter Vuojala

Internasjonal Koordinator
Email: Eszter@abloom.no

Zahraa Shakoor

Assisterende administrator
Email: Zahraa@abloom.no

ØYSTEIN EDVIN BERG

RÅDGIVER/ØKONOMISK ADMINISTRASJON
Email: oystein@abloom.no

MOHSIN MAYAMBALA

MEDARBEIDER
Email: mohsin@abloom.no

FAISO AHMED

Lærling
Email: faiso@abloom.no

Sher Yaar Malik

Lærling
Email: Malik@abloom.no

Vil du bidra til Abloom?