LES MER

Abloom filmfestival

21. til 27. november 2021

ÅPENT FOR ALLE

QUIZ, UNDERHOLDNING, SANG, MUSIKK OG DANS

FOREDRAG, DEBATT OG FILM

Abloom er en frivillig og ideell organisasjon stiftet i 2012 som jobber for å synliggjøre og styrke barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Nyheter

Nyheter

“Jamila” (pårørende) frykter barnevernet

Faridah ble den 23. juni valgt inn i Likeverds- og mangfoldsutvalget.

Johannes Hellstrand Frøshaug

0 Comments

Nyheter

Vi gratulerer vår direktør med høythengende utnevnelse

Faridah ble den 23. juni valgt inn i Likeverds- og mangfoldsutvalget.

Johannes Hellstrand Frøshaug

0 Comments

Nyheter

Vi har plass til flere i takt med gjenåpningen av samfunnet

Nyhetsbrev for mai.

Johannes Hellstrand Frøshaug

0 Comments

Vi holder oss til disse kjerneprinsippene

01

Ingen skal oppleve utenforskap fordi de er født annerledes.

02

Tabuer skal brytes - kunnskapen skal styrkes. Og det må være til gode for sårbare individer.

03

Alle, uansett identitet, er velkommen til å gjøre noe godt for andre gjennom Abloom.

Våre viktigste handlingsområder

Møteplasser

Vi arrangerer Abloom Film Festival, Mini Abloom og Abloom Summer - En effektiv leverandør av gode møteplasser for sårbare minoriteter og profesjonelle.

Samfunnsdeltakelse

Abloom stimulerer til økt samfunnsdeltakelse blant minoritetsspråklige funksjonshemmede og deres familier.

Adressere tabuer

Abloom står i front i kampen for å bryte tabuer, bl.a gjennom prosjektet “Funksjonsnedsettelse - ikke en guddommelig straff”.

Frivillige muligheter

Abloom rekrutterer, organiserer og lærer opp frivillige med minoritetsbakgrunn - mange av dem flyktninger og sårbare dobbelminoriteter.

Debatter og bevissthet

Abloom organiserer, deltar og oppmuntrer til debatter om funksjonshemmede og deres behov i ånden av læring og bevisstgjøring.

Beslutningspåvirkning og forskning

Abloom sitter i ulike råd og komiteer som kan gjøre godt samspill. Vi samarbeider også med forskere i Norge og bidrar mer i forskning om funksjonshemninger.

Sponsorer

FARIDAH. S. NABAGGALA

Administrerende Direktør/Kunstnerisk Leder/Produsent
Email: post@abloom.no

NAJWA MOHAMMED

MEDARBEIDER
Email: najwa@abloom.no

Eszter Vuojala

Internasjonal Koordinator
Email: Eszter@abloom.no

Zahraa Shakoor

Assisterende administrator
Email: Zahraa@abloom.no

ØYSTEIN EDVIN BERG

RÅDGIVER/ØKONOMISK ADMINISTRASJON
Email: oystein@abloom.no

MOHSIN MAYAMBALA

MEDARBEIDER
Email: mohsin@abloom.no

FAISO AHMED

Lærling
Email: faiso@abloom.no

Sher Yaar Malik

Lærling
Email: Malik@abloom.no

Vil du bidra til Abloom?